หลักสูตร Marketing and Selling Mind (29 ม.ค. 62)
4,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร Marketing and Selling Mind 
 “สวมจิตวิญญาณของนักการตลาดและนักขาย”

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

29 มกราคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
ยุคนี้ ผู้บริหารคาดหวังให้พนักงานทุกคนมี Marketing and Selling Mind (จิตวิญญาณของนักการตลาด และนักขาย) เป็น DNA ติดตัว... เนื่องจากการแข่งขันในโลกธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้นจากอดีตหลายเท่าตัว... ดังนั้น เราจะรอพึ่งให้แต่เพียงฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดเสาะหาลูกค้าไม่ได้อีกแล้ว... พนักงานทุกคนต้องสวมวิญญาณนักการขายนักการตลาด เพื่อช่วยกัน “สร้างยอดขายให้องค์กร” ... ร่วมกันเป็น “นักล่า” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการขาย และในที่สุด องค์กรของเรา ก็จะกลายเป็น “องค์กรแห่งการขายอย่างแท้จริง” 
หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติด้านการตลาดและการขาย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิด Marketing and Selling Mind และสามารถสร้างสรรค์แนวคิดด้านการตลาดและงานขาย ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการแข่งขันของโลกธุรกิจ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจ เรื่อง Marketing and Selling Mind 
2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กลยุทธ์ทางการตลาด และการขาย ที่เหมาะสมกับองค์กร  
3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. ความหมาย และ ความสำคัญของ Marketing and Selling Mind
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง การตลาด การขาย และการให้บริการ ในโลกธุรกิจ
3. กิจกรรม ตัวอย่างของ Marketing and Selling ที่ประสบความสำเร็จ
4. การวิเคราะห์ สถานการณ์ทางการตลาด เพื่อประโยชน์ในการขาย
5. การวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด : เมื่อทัพนักขายลงตลาด ชัยชนะจะมาถึงเราได้อย่างไร
6. การวิเคราะห์ ลูกค้าเป้าหมาย : รู้เขา รู้เรา 
7. กิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
8. เจาะลึก Branding 
9. วิเคราะห์ และ เข้าใจ ผลิตภัณฑ์ 
10. กลยุทธ์ราคา...... แต้มต่อ หรือ กับดักการตลาด
11. ช่องทางการจัดจำหน่าย....  เจาะเส้นทางที่จะเข้าหาลูกค้า
12. ส่งเสริมการการตลาด และการขาย  ทำอย่างไร...ให้ตรงใจ และกระตุกยอดขาย
13. กลยุทธ์ทางการตลาดอื่น ๆ 
14. กลยุทธ์ และ เทคนิคการขาย
15. กรณีศึกษา กลยุทธ์การตลาดและการขาย ในธุรกิจ
16. ปลุกจิตวิญญาณ นักการตลาด  กระตุ้นจิตวิญญาณนักขาย...พร้อมจะก้าวต่อไปอย่างไม่มีวันท้อ
17. Action Plan: การตลาด และ การขาย
18. สรุปและการถาม-ตอบ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากดำเนินธุรกิจ

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 29 มกราคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

4,300.00

129.00

4,171.00

4,300.00

วิธีการชำระเงิน:

  1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
  2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

  1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
  2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com

อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

 

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม