หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 22 ก.พ.64)
 • 17 Feb 2021
 • 50
 • 0
การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายก...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีม ขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (อบรม 26 ก.พ.64)
 • 17 Feb 2021
 • 43
 • 0
การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ...
อ่านต่อ
หลักสูตร ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่ รุ่นที่ 19 (อบรม 24 ก.พ.63)
 • 17 Feb 2021
 • 49
 • 0
ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่รุ่นที่ 19(Modern Training Management System : Training Management Module 1)วิทยากร: อา...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 5 มี.ค...
 • 17 Feb 2021
 • 60
 • 0
 นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (Credit Policy and Effective Credit Control)  ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 9 มี.ค.64)
 • 17 Feb 2021
 • 77
 • 0
Problem Solving and Decision Making     วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสิน...
อ่านต่อ
หลักสูตร Coaching Communication (อบรม 10 มี.ค.64)
 • 17 Feb 2021
 • 79
 • 0
Coaching Communication (Supervisors/ Managers: A Role Model)     วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต G...
อ่านต่อ
หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 12 มี.ค.64)
 • 17 Feb 2021
 • 128
 • 0
Effective Communication Skills(ทักษะการสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Bus...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 19 เม.ย.64)
 • 17 Feb 2021
 • 111
 • 0
Finance for Non – finance   วิทยากร: พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท...
อ่านต่อ
หลักสูตร Project Management (อบรม 2 เม.ย.64)
 • 17 Feb 2021
 • 74
 • 0
Project Management    วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Train the Trainer (อบรม 22 เม.ย.64)
 • 17 Feb 2021
 • 100
 • 0
Train the Trainer   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต...
อ่านต่อ
หลักสูตร การสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ (อบรม 7 เม.ย.64)
 • 20 Feb 2021
 • 86
 • 0
การสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ(Competency Based Interview Workshop) วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยงปริญญาเอก ก...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด