หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย (อบรม 30 มิ.ย. 63)
 • 18 Jan 2020
 • 2
 • 0
จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย  ปลุกขวัญ สร้างพลัง ..   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริ...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ (อบรม 30 มิ.ย. 63)
 • 18 Jan 2020
 • 0
 • 0
กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่... “Wanted Dead or Alive ประกาศจับ...ลูกค้าหน้าใหม่”   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์...
อ่านต่อ
หลักสูตร Sales Planning (อบรม 29 มิ.ย. 63)
 • 18 Jan 2020
 • 2
 • 0
Sales Planning การวางแผนการขายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ...
อ่านต่อ
หลักสูตร เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงาน ควบคุมงานและติดตามงาน อย่างมีประสิท...
 • 18 Jan 2020
 • 0
 • 0
เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงาน ควบคุมงานและติดตามงาน อย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต B...
อ่านต่อ
หลักสูตร Service beyond Expectation (อบรม 25 มิ.ย. 63)
 • 18 Jan 2020
 • 2
 • 0
Service beyond Expectation  วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสิ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Super Leadership (อบรม 25 มิ.ย. 63)
 • 18 Jan 2020
 • 2
 • 0
  Super Leadership       วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริกา...
 • 18 Jan 2020
 • 0
 • 0
เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ  วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุท...
อ่านต่อ
หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager (อบรม 24 มิ.ย. 63)
 • 18 Jan 2020
 • 2
 • 0
  Sales Supervisor & Area Manager    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่า...
อ่านต่อ
หลักสูตร Marketing and Selling Mind (อบรม 23 มิ.ย. 63)
 • 17 Jan 2020
 • 3
 • 0
Marketing and Selling Mind “สวมจิตวิญญาณของนักการตลาดและนักขาย”   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธา...
อ่านต่อ
หลักสูตร Can Do Attitude (อบรม 22 มิ.ย. 63)
 • 17 Jan 2020
 • 3
 • 0
  Can Do Attitude!!!!“เชื่อ”..ว่าทำได้ .. เพื่อความสำเร็จ        วิทยากร: อาจา...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขาย ให้เป็นมืออาชีพ (อบรม 22 มิ.ย. 63)
 • 17 Jan 2020
 • 0
 • 0
กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขาย ให้เป็นมืออาชีพ (Successful Sales Force Building and Management)    วิทยากร:...
อ่านต่อ
หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (อบรม 19 มิ.ย. 63)
 • 17 Jan 2020
 • 1
 • 0
  การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน   (Directing Delegation and Monitoring Skills)    ...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 18 มิ.ย. 63)
 • 17 Jan 2020
 • 0
 • 0
  เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน “พบสารพัด เทคนิคในการลดข้อผิดพลาดในการทำงานที่ถูกใจนาย โดน...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบรม 18 มิ.ย. 63)
 • 17 Jan 2020
 • 0
 • 0
  กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย(Strategies to Increase Sales)“เรียนรู้เคล็ดลับการเพิ่มยอดขายง่าย ๆ แต่ได้ผลลัพธ์ที่เ...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการขาย แบบการตลาดในเชิงรุกยุค 4.0 (อบรม 17 มิ.ย. 63)
 • 17 Jan 2020
 • 0
 • 0
เทคนิคการขาย แบบการตลาดในเชิงรุกยุค 4.0    วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา ปริญญาโท การจัดการ (ภา...
อ่านต่อ
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 17 มิ.ย. 63)
 • 17 Jan 2020
 • 0
 • 0
ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ     วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่าย...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Sales Coordinator (อบรม 16 มิ.ย. 63)
 • 15 Jan 2020
 • 5
 • 0
Professional Sales Coordinator(Sales Support / Sales Administration) วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General...
อ่านต่อ
หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (อบรม 15 มิ.ย. 63)
 • 15 Jan 2020
 • 0
 • 0
การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ     วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยงปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาท...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ (Leadership Development) อบรม 12 มิ.ย....
 • 15 Jan 2020
 • 0
 • 0
กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ(Leadership Development) วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค...
อ่านต่อ
หลักสูตร How to Deal with Difficult Customers (อบรม 12 มิ.ย. 63)
 • 15 Jan 2020
 • 5
 • 0
How to Deal with Difficult Customers ลูกค้าที่ว่ายาก เรามีวิธี...   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Busines...
อ่านต่อ
หลักสูตร...นักขาย 360 องศา (อบรม 11 มิ.ย. 63)
 • 15 Jan 2020
 • 2
 • 0
  นักขาย 360 องศา (สินค้าอุตสาหกรรม, ลูกค้าราชการ, ลูกค้าธุรกิจ, B to B, B to G)        วิ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Sales Planning & Sales Forecast Analysis (อบรม 11 มิ.ย. 63)
 • 15 Jan 2020
 • 2
 • 0
Sales Planning & Sales Forecast Analysis การวางแผน และการวิเคราะห์พยากรณ์การขาย    วิทยากร: อาจารย์สุกิ...
อ่านต่อ
หลักสูตร เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้า เพื่อความสำเร็จด้านการขายและการตลาด (อบรม 16...
 • 14 Jan 2020
 • 0
 • 0
Customer Insight for Sales and Marketing Success เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้า เพื่อความสำเร็จด้านการขายและการตลาด!!!!! &nbsp...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (อบรม 23 ม.ค. 63)
 • 27 Dec 2019
 • 8
 • 0
กลยุทธ์การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Star and Talent Management Strategy)    วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช...
อ่านต่อ
หลักสูตร OKR ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Effective OKR) อบรม 18 ม.ค...
 • 27 Dec 2019
 • 8
 • 0
OKR ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Effective OKR)    วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)วิทยากร...
อ่านต่อ
หลักสูตร การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานภาคปฏิบัติ (Career...
 • 27 Dec 2019
 • 9
 • 0
การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานภาคปฏิบัติ (Career Path in Practice)      วิทยากร : อา...
อ่านต่อ
หลักสูตร Smart Work & Smart Health (อบรม 10 มิ.ย. 63)
 • 27 Dec 2019
 • 17
 • 0
Smart Work & Smart Healthทำงานอย่างชาญฉลาด ด้วยสุขภาพที่แข็งแรง วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์จบการศึกษาด้าน...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 8 มิ.ย. 63)
 • 27 Dec 2019
 • 9
 • 0
  กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ        วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ประสบการ...
อ่านต่อ
หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้า ในงานขายและบริการ (อบรม 9 มิ.ย. 63...
 • 27 Dec 2019
 • 10
 • 0
จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ    วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บ...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักขายสไตล์ B to B ที่ลูกค้าต้องถามหา (อบรม 9 มิ.ย. 63)
 • 27 Dec 2019
 • 9
 • 0
นักขายสไตล์ B to B ที่ลูกค้าต้องถามหา   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่า...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
เทคนิคการขายยุค 4.0
สินค้ายอดนิยม
3,900.00 บาท
4,500.00 บาท
เทคนิคการขายยุค 4.0     วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนาปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ แ...
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ
3,900.00 บาท
4,500.00 บาท
เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ อดีต General Manager - บริหารส...
ดูสินค้าทั้งหมด