หลักสูตร Super Service Excellence (อบรม 2 พ.ย.63)
 • 25 Mar 2020
 • 291
 • 0
Super Service Excellence(การบริการชั้นเยี่ยม) วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษั...
อ่านต่อ
หลักสูตร ชัยชนะนักขายมือทอง (อบรม 3 พ.ย. 63)
 • 25 Mar 2020
 • 264
 • 0
ชัยชนะนักขายมือทอง(WIN for Sales)วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต ผู้บริหารฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแร...
อ่านต่อ
หลักสูตร FIRST STEP MANAGER (อบรม 4 พ.ย. 63)
 • 25 Mar 2020
 • 178
 • 0
FIRST STEP MANAGER ผู้จัดการมือใหม่ วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 5 พ.ค. 63)
 • 25 Mar 2020
 • 253
 • 0
Excellent Leadership (สุดยอดหัวหน้า)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายก...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
หลักสูตร การคิดวิเคราะห์การขายอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 2 ธ.ค. 63)
 • 25 Mar 2020
 • 201
 • 0
การคิดวิเคราะห์การขายอย่างมีชั้นเชิงวิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษั...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 1 ธ.ค. 63)
 • 25 Mar 2020
 • 294
 • 0
เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพวิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพส...
อ่านต่อ
หลักสูตร Smart Work & Smart Health (อบรม 2 ธ.ค. 63)
 • 25 Mar 2020
 • 182
 • 0
Smart Work & Smart Healthทำงานอย่างชาญฉลาด ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงวิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์จบการศึกษาด้านการแพท...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (อบรม 3 ธ.ค. 63)
 • 25 Mar 2020
 • 149
 • 0
การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM(Service Management Based on CRM)วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager -...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
หลักสูตร Powerful Leadership and Employee Engagement (อบรม 4 ม.ค. 63)
 • 27 Oct 2020
 • 35
 • 0
Powerful Leadership and Employee Engagement   วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารส...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 4 ม.ค. 2563)
 • 27 Oct 2020
 • 29
 • 0
  Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต B...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (อบรม 5 ม.ค. 2564)
 • 3 Nov 2020
 • 33
 • 0
การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (Service Management Based on CRM)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business...
อ่านต่อ
หลักสูตร การตลาดยุค 4 G(4 G Marketing) อบรม 5 ม.ค. 2563
 • 3 Nov 2020
 • 28
 • 0
การตลาดยุค 4G (4 G Marketing)   วิทยากร: อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทรวิทยากรภายใน บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด