หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 3 มิ.ย. 62)
 • 26 มีนาคม 2019
 • 5
 • 0
  การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 3 มิ.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 18
 • 0
การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายก...
อ่านต่อ
หลักสูตร Creative Thinking (การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร) (อบรม 3 มิ.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 15
 • 0
Creative Thinking(การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร)   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดี...
อ่านต่อ
หลักสูตร การนำเสนองานระดับมือโปร (อบรม 4 มิ.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 11
 • 0
การนำเสนองานระดับมือโปร   วิทยากร: อาจารย์ไพรัช  วนัสบดีไพศาลปริญญาโทการตลาด ม.รามคำแหง, ปริญญาตรี โทรคมนาคม...
อ่านต่อ
หลักสูตร Customer Complaints Management via Social Media (การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย) (อบรม 4 มิ.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 3
 • 0
Customer Complaints Management via Social Media (การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย)   วิทยากร:...
อ่านต่อ
หลักสูตร การวางแผนการขาย สำหรับพนักงานขาย (Sales Planning for Salesman) (อบรม 5 มิ.ย. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 2
 • 0
การวางแผนการขาย สำหรับพนักงานขาย(Sales Planning for Salesman)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Ma...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ (อบรม 5 มิ.ย. 62)
 • 29 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ(Professional PR)“ประชาสัมพันธ์ด้วยใจเป็นเสน่ห์ต่อองค์กร”   วิทยากร: อาจารย์ส...
อ่านต่อ
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารแบบทีมเวิร์ค (อบรม 5 มิ.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
จิตวิทยาการบริหารแบบทีมเวิร์ค (Smart Psychological Management Skills Towards Organization Teamwork)เน้นรูปแบบการอบร...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อบริหารคลังสินค้ายุค AEC (อบรม 6 มิ.ย.62)
 • 18 เมษายน 2019
 • 1
 • 0
การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อบริหารคลังสินค้ายุค AEC   วิทยากร: อาจารย์สุเทพ โลหณุตปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบั...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 6 มิ.ย. 62)
 • 27 มีนาคม 2019
 • 4
 • 0
ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพProfessional Training Officer Skills    วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล&...
อ่านต่อ