หลักสูตร เทคนิคสร้างสรรค์การทำงานให้มีความสุข (อบรม 25 ม.ค. 62)
 • 17 ธันวาคม 2018
 • 14
 • 0
เทคนิคสร้างสรรค์การทำงานให้มีความสุขวิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด&nb...
อ่านต่อ
หลักสูตร IDP to Drive the Company Goals (อบรม 25 ม.ค. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 11
 • 0
IDP to Drive the Company Goals การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร    ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Competency–Based Model Management (CBM) (อบรม 23 ม.ค. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 10
 • 0
Competency–Based Model Management (CBM)จับมือปั้น Competency–Based Model จากความฝันสู่ความสำเร็จ   &...
อ่านต่อ
หลักสูตร The Professional Organizer that Organization Need Strategy (อบรม 28 ม.ค. 62)
 • 25 ธันวาคม 2018
 • 6
 • 0
The Professional Organizer that Organization Need Strategyกลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ   &n...
อ่านต่อ
หลักสูตร The Strong HR for Non-HR (อบรม 29 ม.ค. 62)
 • 25 ธันวาคม 2018
 • 1
 • 0
THE STRONG HR FOR NON-HRปั้น HR พันธุ์แกร่งให้องค์กร สำหรับหัวหน้าแต่ละหน่วยงาน   วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ต...
อ่านต่อ
หลักสูตร จับมือปั้น Competency–Based Model จากความฝันสู่ความสำเร็จ (อบรม 30 ม.ค. 62)
 • 25 ธันวาคม 2018
 • 4
 • 0
จับมือปั้น Competency–Based Model จากความฝันสู่ความสำเร็จCompetency–Based Model Management (CBM) &nb...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 30 ม.ค. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 9
 • 0
เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน“พบสารพัด เทคนิคในการลดข้อผิดพลาดในการทำงานที่ถูกใจนาย โดนใจลูกค้า&rdquo...
อ่านต่อ
หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อยรม 28 ม.ค. 62)
 • 12 ธันวาคม 2018
 • 22
 • 0
พนักงานต้อนรับมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Happy@Workplace (อบรม 31 ม.ค. 62)
 • 13 ธันวาคม 2018
 • 10
 • 0
Happy @ Workplace(ทำงานอย่างมีความสุข) วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษ...
อ่านต่อ
หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 28 ม.ค. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 9
 • 0
พนักงานต้อนรับมืออาชีพProfessional Reception   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขา...
อ่านต่อ