หลักสูตร สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี (อบรม 13 ก.ย.62)
 • 7 สิงหาคม 2019
 • 6
 • 0
สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี (Effective Talent Management)“สร้างคน ให้สร้างผลงาน” วิทยากร: ดร.ธธีร์...
อ่านต่อ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ....ขั้นสูง (Advanced English Communication Skills) (30 ส.ค.62)
 • 15 กรกฎาคม 2019
 • 63
 • 0
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ....ขั้นสูง(Advanced English Communication Skills)   เจ้าของผลงาน "คิดไทยพูดอังกฤษ"...
อ่านต่อ
หลักสูตร สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี (อบรม 30 ต.ค.62)
 • 7 สิงหาคม 2019
 • 6
 • 0
สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี (Effective Talent Management)“สร้างคน ให้สร้างผลงาน” วิทยากร: ดร.ธธ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Can Do Attitude!! “เชื่อ”...ว่าทำได้... เพื่อความสำเร็จ (อบรม 8 ก.ค. 62)
 • 19 มีนาคม 2019
 • 67
 • 0
Can Do Attitude!!“เชื่อ”...ว่าทำได้... เพื่อความสำเร็จ   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักบริการรอบทิศทาง (อบรม 8 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 34
 • 0
นักบริการรอบทิศทาง   วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยงปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลั...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Telesales (อบรม 8 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 89
 • 0
Professional Telesales    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด&nb...
อ่านต่อ
หลักสูตร Modern Leadership for New Generation (อบรม 9 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 95
 • 0
Modern Leadership for New Generation   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษั...
อ่านต่อ
เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ (อบรม 7 ต.ค.62)
 • 24 กรกฎาคม 2019
 • 23
 • 0
  เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์(Marketing Communication via Online and Social Medias)   วิทยากร:...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบรม 10 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 18
 • 0
กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย“เรียนรู้เคล็ดลับการเพิ่มยอดขายง่าย ๆ แต่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ”   วิทยากร: อาจาร...
อ่านต่อ
หลักสูตร การตลาดยุค 4G (อบรม 18 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 22
 • 0
การตลาดยุค 4G(4 G Marketing)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลา...
อ่านต่อ