หลักสูตร 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้ (อบรม 28 พ.ค. 62)

เจาะลึก…จัดเต็ม .. (ภาคปฏิบัติจริง)

30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้

 

วิทยากร: อาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การบริหารกฎหมายคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
ศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 500 คดี
ประสบการณ์ทำงาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทซีพีซี/อายิ (ประเทศไทย ) จำกัด
อดีตประธานชมรมผู้บริหารอุตสาหกรรมเกตย์เวย์ซิตี้

 

28 พฤษภาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประโยชน์ที่จะได้รับ

• เข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายที่สำคัญ

• ได้ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องไปใช้งานได้เลย

• สามารถสอบถาม ปรึกษาวิทยากรเพื่อแก้ปัญหาได้โดยตรง

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

หมวดที่ 1: การจ้างงาน

1. จะทดลองงานพนักงานใหม่ได้กี่วันกันแน่ เอา 119 วันมาจากไหน ? 

2. วิธีการบอกกล่าวล่วงหน้า 1 งวดที่ถูกกฎหมายต้องทำอย่างไร ?

3. ไม่ผ่านทดลองงาน ไม่อยากบอกล่วงหน้า ไม่อยากจ่ายเงินให้จะทำอย่างไร ?

 

หมวดที่ 2: การทำสัญญาจ้าง

4. จุดอ่อนของสัญญาจ้าง 25 จุด ที่นายจ้างแพ้คดีเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?

5. ทำสัญญาจ้าง 1 ปี ( 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ) เลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า..ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่… 

6. จะเรียกเงินประกันได้เท่าใด ? …. ถ้าลูกจ้างลาออกต้องคืนเมื่อใด ?

 

หมวดที่ 3: ค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด

7. ตัวอย่างเงินที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดีเสียเงินนับสิบล้าน มีอะไรบ้าง ?

8. ต้องนำค่าตำแหน่ง ค่าฝีมือ ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ไปรวมส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วยหรือไม่ ?

9. หลักการเขียนเงื่อนไขอย่างไรไม่ให้เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้าง ต้องเขียนอย่างไร ? 

10. จะจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการกับคนเข้าใหม่ ต่างจากคนเก่าได้หรือไม่ ?

11. ปัจจุบันทำงานจันทร์ – เสาร์ จะเอาเวลาทำงานวันเสาร์ มาทำจันทร์ – ศุกร์เพิ่มวันละ 1 ชั่วโมงแล้วให้หยุดเสาร์ –อาทิตย์ ได้หรือไม่ ?

 

หมวดที่ 4: การเรียก การคืนเงินประกัน

12. วันหยุด 3 ประเภท ที่นายจ้างต้องจัดให้หยุด มีออะไรบ้าง  ?

13. วันลา 6 วัน ที่กฎหมายกำหนด มีวันอะไรบ้าง  ?

14. หลักการจัดพักร้อน ให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไร  ?

15. ลูกจ้างลาออกเอง / ถูกไล่ออก / เลิกจ้างแบบจ่ายเงิน จะจ่ายเงินค่าพักร้อนให้อย่างไร ?

16. ลาป่วย 1 – 2 วัน ไม่มีใบรับรองแพทย์ ไม่จ่ายค่าจ้างต้องทำอย่างไร ?

17. หลักการเขียนหนังสือเตือนให้มีผลทางกฎหมาย ไม่แพ้คดี ต้องระบุอะไรบ้าง ?

 

หมวดที่ 5: การย้ายตำแหน่ง ย้ายสถานที่ทำงาน

18. การย้ายเป็นธรรม ไม่เป็นธรรมดูตรงไหน ?

19. ย้ายสาขาลูกจ้างไม่ไป ทำไมนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย ดูกฎหมายตรงไหน ?

20. ย้ายไปใกล้ ๆ หรือ ไปไกลแค่ไหน จึงจะมีสิทธิไม่ไป ดูตรงไหน?

 

หมวดที่ 6: การเลิกจ้าง

21. คำว่า “ เลิกจ้าง ” หมายถึงการกระทำอย่างไรบ้าง ?

22. ในกรณีที่เลิกจ้าง โดยไม่มีความผิดร้ายแรงต้องจ่ายเงินค่าอะไรให้ลูกจ้างบ้าง ?

23. ตัวอย่างความผิดร้ายแรง 30 กรณี ที่เลิกจ้างทันทีไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย มีอะไรบ้าง ?

24. ความผิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 583 มีอะไรบ้าง ? 

25. ถ้าลูกจ้างไปฟ้องเจ้าหน้าที่แรงงาน เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินภายในกี่วัน ?

26. ถ้าถูกพนักงานสั่งให้จ่ายเงินแต่ไม่อยากจ่าย จะทำอย่างไร ?

27. ตกลงกันได้แล้ว จ่ายเงินกันแล้ว ลูกจ้างมาฟ้องอีกได้หรือไม่ ?

28. ตัวอย่างการเขียนหนังสือเลิกจ้าง ที่มีรัดกุม มีผลตามกฎหมายต้องเขียนอย่างไร ?

 

หมวดที่ 7: การเกษียณอายุ

29. การเกษียณกฎหมายกำหนดไว้ตรงไหน ?

30. บริษัทไม่กำหนดเกษียณไว้ ลูกจ้างสิทธิขอเกษียณเองได้หรือไม่ ?

31. ลูกจ้างที่ขอเกษียณไว้แล้ว แต่ตายเองก่อนกำหนด นายจ้างจะจ่ายเงินค่าเกษียณให้อย่างไร ?

32. บริษัทกำหนดเกษียณอายุที่ 55 ปี แต่ลูกจ้างคนนี้ทำงานไปวัน ๆ แบบรอเกษียณ ป่วย สาย ลา เยอะ จะให้เกษียณก่อนกำหนดได้หรือไม่ ?

33. จ้างต่ออีก 2 ปี เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้หรือไม่ ?

34. สรุปคำถามและคำตอบ

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด” 

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 28 พฤษภาคม 2562

ประเภท

ราคา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-


วิธีการชำระเงิน
:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์   

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม