หลักสูตร ชัยชนะนักขายมือทอง (อบรม 4 ส.ค. 63)

 

ชัยชนะนักขายมือทอง

(WIN for Sales)

 

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต ผู้บริหารฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี เป็นต้น

 

 

 

4 สิงหาคม 2563
09.00 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

                          *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

         ยุคนี้การขายไม่เหมือนเดิม ใครที่ขายเหมือนเดิม ตายแน่นอน!! คนที่จะประสบความสำเร็จในงานขายต้องขายอย่างแตกต่าง ขายอย่างเหนือชั้น มีชั้นเชิง มีมาดแห่งนักขาย พร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ และลูกค้าแต่ละประเภท

         หลักสูตรนี้ ออกแบบขึ้นมาเฉพาะ พร้อมตอกย้ำด้วยเทคนิคลูกล่อลูกชนในการขาย ยกระดับพนักงานขาย ให้เป็น นักขายมือทองในปี 2015 พร้อมปรับตัวสู่ High-class environment

 

 

 

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง การขายขั้นสูง   

2.    เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 กิจกรรมการต้อนรับลูกค้าก่อนการขาย

1.    การต้อนรับลูกค้าอย่างงามสง่าด้วยมาดมืออาชีพ

a.    การยืนต้อนรับที่หน้างาน

b.    การไหว้

c.    การยื่นนามบัตร

d.    การยิ้ม

e.    การเชิญลูกค้า

f.     คำพูดสุภาพ

2.    การพูดคุยสร้างสัมพันธ์ก่อนการขาย

3.    กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าทุกระดับแบบฉบับลูกค้า VIP

a.    กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าที่ได้มาตรฐาน เสมือนลูกค้าทุกระดับเป็น VIP เพื่อเป็นสร้างความเอกลักษณ์

 

Modules 2 กิจกรรมขั้นตอนขณะขาย

4.    การเปิดการขายอย่างแนบเนียนลูกค้าไม่อึดอัดไร้การปฏิเสธ

a.    คำพูดชักจูง

5.    เทคนิคการตั้งคำถามคำตอบเพื่อหยั่งลึกถึงความต้องการลูกค้า

a.    คำถามเพื่อการค้นหาความต้องการ

b.    คำถามเพื่อผูกโยงสินค้าที่จะนำเสนอ

c.    คำถามเพื่อค้นหาความประทับใจพิเศษในตัวสินค้าที่ลูกค้าสนใจ

d.    คำตอบที่เป็นสัญญาณของการต่อยอดโอกาสการขาย

e.    เทคนิคการตอบคำถาม เพื่อสร้างความฝันในการเป็นเจ้าของสินค้าแห่งความสุขของลูกค้า

6.    กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ เข้าถึง ทะลุ ทะลวง ความต้องของลูกค้า

a.    กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกการตั้งคำถามเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ และการตอบคำถามลูกค้าเพื่อเปิดใจลูกค้าก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอสินค้าต่อไป

7.    การนำเสนอการขายอย่างเป็นขั้นตอน

a.    การใช้สินค้าตัวอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพ

                                                 i.    ลำดับขั้นตอนในการเชิญลูกค้าชมสินค้า

                                                ii.    สังเกตและจับพฤติกรรมระหว่างการนำเสนอผลิตภัณฑ์

                                               iii.    ทะลวงและเข้าถึงอารมณ์ความสนใจสินค้าด้วยการตอกย้ำจุดเด่นของสินค้าที่ลูกค้าสนใจ

b.    การใช้สื่อ/เอกสารประกอบการนำเสนอ

                                                 i.    วิธีการใช้เอกสารให้น่าสนใจ

                                                ii.    มารยาทแห่งการสนทนาระหว่างการนำเสนอผ่านเอกสารประกอบการขาย

c.    การเชิญลูกค้าทดลองใช้สินค้า

                                                 i.    คำพูดที่สร้างอารมณ์แห่งความเป็นเจ้าของสินค้า

                                                ii.    คำถามที่น่าสนใจระหว่างการสนทนา เพื่อวิเคราะห์สัญญาณซื้อขาย

                                               iii.    หลักการตอบลูกค้าอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างอารมณ์แห่งความเชื่อมั่น

                                               iv.    ช่วงชิงโอกาสความสนใจของลูกค้าด้วยการทดลองปิดการขายเพื่อการจับสัญญาณลูกค้า

                                                v.    การขจัดข้อโต้แย้งลูกค้า

                                               vi.    การเจรจาต่อรองเพื่อโอกาสการขาย

                                             vii.    การเชิญลูกค้านั่งสนทนา เพื่อปิดการขาย

                                            viii.    สรุป 8 กลเม็ดการจัดการลูกค้าให้อยู่มือ

                                               ix.    สรุป 5 คำถามเด็ดที่ควรถามลูกค้ามุ่งหวัง

8.    กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมีกึ๋น

a.    กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัตินำเสนอสินค้าด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบแต่ลงลึกถึงขั้นตอนและรายละเอียด พร้อมทั้งวิธีการและเทคนิคเฉพาะ ซึ่งต้องการให้พนักงานได้เข้าถึงวิธีการนำเสนอสินค้าอย่างแท้จริง ดูแล้วเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

b.    ขายในหลากหลายรูปแบบ เช่น ลูกค้ามาเป็นครอบครัว มาคนเดียว รวมถึงมาคู่ชายหญิง

9.    การปิดการขายอย่างแนบเนียน

a.    การหว่านล้อมและเล็งเป้าในใจลูกค้าก่อนปิดการขาย

b.    การปิดการขายด้วยคำถามเปิด

c.    การปิดการขายด้วยคำถามปิด

d.    การปิดการขายด้วยสินค้าในฝัน

10. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการการปิดการขายที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ลง

a.    กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ลองปิดการขายจากสถานการณ์จริงหรือตัวอย่างจริงที่เคยเกิดขึ้นในการขาย และจากเหตุการณ์ที่วิทยากรประสบพบเจอมาแต่ต้องการให้พนักงานได้ลองฝึกปฏิบัติ

Modules 3 การติดตามลูกค้า

11. การโทรติดตามลูกค้าอย่างมืออาชีพเพื่อการกระตุ้นและกระตุกต่อม

12. การนัดพบลูกค้าที่มุ่งหวัง

   13. การเก็บข้อมูลผู้มุ่งหวัง เพื่อการนำไปใช้ต่อไป

14. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การโทรติดตามลูกค้า

a.    กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกโทรศัพท์หาลูกค้าอย่างไม่ปล่อยให้หลุดมือ

15. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้- ทักษะจำเป็นสำหรับพนักงานขาย

 

 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

 

ชำระภายใน 4 สิงหาคม 2563

ประเภท

ราคา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

3,900

117.00

4,017.00

3,900.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

 


วิธีการชำระเงิน
:

  1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
  2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

  1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
  2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com

อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

 หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม