หลักสูตร ชัยชนะนักขายมือทอง (อบรม 3 พ.ย. 63)

ชัยชนะนักขายมือทอง
(WIN for Sales)

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต ผู้บริหารฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี เป็นต้น

2 พฤศจิกายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
         ยุคนี้การขายไม่เหมือนเดิม ใครที่ขายเหมือนเดิม ตายแน่นอน!! คนที่จะประสบความสำเร็จในงานขายต้องขายอย่างแตกต่าง ขายอย่างเหนือชั้น มีชั้นเชิง มีมาดแห่งนักขาย พร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ และลูกค้าแต่ละประเภท
         หลักสูตรนี้ ออกแบบขึ้นมาเฉพาะ พร้อมตอกย้ำด้วยเทคนิคลูกล่อลูกชนในการขาย ยกระดับพนักงานขาย ให้เป็น นักขายมือทองในปี 2020 พร้อมปรับตัวสู่ High-class environment

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง การขายขั้นสูง   
2. เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 กิจกรรมการต้อนรับลูกค้าก่อนการขาย
1. การต้อนรับลูกค้าอย่างงามสง่าด้วยมาดมืออาชีพ
     a. การยืนต้อนรับที่หน้างาน
     b. การไหว้
     c. การยื่นนามบัตร
     d. การยิ้ม
     e. การเชิญลูกค้า
     f.  คำพูดสุภาพ
2. การพูดคุยสร้างสัมพันธ์ก่อนการขาย
3. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าทุกระดับแบบฉบับลูกค้า VIP
Modules 2 กิจกรรมขั้นตอนขณะขาย
4. การเปิดการขายอย่างแนบเนียนลูกค้าไม่อึดอัดไร้การปฏิเสธ
5. เทคนิคการตั้งคำถามคำตอบเพื่อหยั่งลึกถึงความต้องการลูกค้า
      a. คำถามเพื่อการค้นหาความต้องการ
      b. คำถามเพื่อผูกโยงสินค้าที่จะนำเสนอ
      c. คำถามเพื่อค้นหาความประทับใจพิเศษในตัวสินค้าที่ลูกค้าสนใจ
      d. คำตอบที่เป็นสัญญาณของการต่อยอดโอกาสการขาย
      e. เทคนิคการตอบคำถาม เพื่อสร้างความฝันในการเป็นเจ้าของสินค้าแห่งความสุขของลูกค้า
6. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ เข้าถึง ทะลุ ทะลวง ความต้องของลูกค้า
7. การนำเสนอการขายอย่างเป็นขั้นตอน
       a. การใช้สินค้าตัวอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพ
            i. ลำดับขั้นตอนในการเชิญลูกค้าชมสินค้า
            ii. สังเกตและจับพฤติกรรมระหว่างการนำเสนอผลิตภัณฑ์
            iii.ทะลวงและเข้าถึงอารมณ์ความสนใจสินค้าด้วยการตอกย้ำจุดเด่นของสินค้าที่ลูกค้าสนใจ
       b. การใช้สื่อ/เอกสารประกอบการนำเสนอ
            i. วิธีการใช้เอกสารให้น่าสนใจ
            ii. มารยาทแห่งการสนทนาระหว่างการนำเสนอผ่านเอกสารประกอบการขาย
       c. การเชิญลูกค้าทดลองใช้สินค้า
            i. คำพูดที่สร้างอารมณ์แห่งความเป็นเจ้าของสินค้า
            ii. คำถามที่น่าสนใจระหว่างการสนทนา เพื่อวิเคราะห์สัญญาณซื้อขาย
            iii.หลักการตอบลูกค้าอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างอารมณ์แห่งความเชื่อมั่น
            iv. ช่วงชิงโอกาสความสนใจของลูกค้าด้วยการทดลองปิดการขายเพื่อการจับสัญญาณลูกค้า
            v. การขจัดข้อโต้แย้งลูกค้า
            vi. การเจรจาต่อรองเพื่อโอกาสการขาย
            vii. การเชิญลูกค้านั่งสนทนา เพื่อปิดการขาย
            viii. สรุป 8 กลเม็ดการจัดการลูกค้าให้อยู่มือ
            ix. สรุป 5 คำถามเด็ดที่ควรถามลูกค้ามุ่งหวัง
8. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมีกึ๋น
9. การปิดการขายอย่างแนบเนียน
       a. การหว่านล้อมและเล็งเป้าในใจลูกค้าก่อนปิดการขาย
       b. การปิดการขายด้วยคำถามเปิด
       c. การปิดการขายด้วยคำถามปิด
       d. การปิดการขายด้วยสินค้าในฝัน
10. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการการปิดการขายที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ลง
Modules 3 การติดตามลูกค้า
11. การโทรติดตามลูกค้าอย่างมืออาชีพเพื่อการกระตุ้นและกระตุกต่อม
12. การนัดพบลูกค้าที่มุ่งหวัง
13. การเก็บข้อมูลผู้มุ่งหวัง เพื่อการนำไปใช้ต่อไป
14. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การโทรติดตามลูกค้า
15. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้- ทักษะจำเป็นสำหรับพนักงานขาย

                 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ ไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน 3,900.00  117 3,783.00   3,900.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน 3,500.00 105 3,395.00 3,500.00
3 ท่าน 3,200.00 96 3,104.00 3,200.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

โทรศัพท์ : 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร : 02-615-4479
เว็บไซต์ : www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ : trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค : 
www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  
Line : trainingbay