หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 6 มิ.ย. 62)
 • 27 March 2019
 • 4
 • 0
ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพProfessional Training Officer Skills    วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล&...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการจัดสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ต้องนำไปจ่ายค่าชดเชย (ตามกฎหมายใหม่) (อบรม 11 มิ.ย. 62)
 • 16 March 2019
 • 2
 • 0
เทคนิคการจัดสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ต้องนำไปจ่ายค่าชดเชย (ตามกฎหมายใหม่)   วิทยากร: อาจารย์สิทธิศักดิ...
อ่านต่อ
หลักสูตร กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน (ภาคปฏิบัติ) (อบรม 25 มิ.ย. 62)
 • 31 January 2019
 • 1
 • 0
กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน (ภาคปฏิบัติ)   วิทยากร: อาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนาศิลปศาสตร์บั...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร (อบรม 26 มิ.ย. 62)
 • 31 January 2019
 • 1
 • 0
เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร   วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานีด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยาก...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผลและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (อบรม 27 มิ.ย. 62)
 • 27 March 2019
 • 1
 • 0
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม   (Training Evaluation Follow-up and ROI)...
อ่านต่อ
หลักสูตร 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้ (3 ก.ค. 62)
 • 9 March 2019
 • 1
 • 0
เจาะลึก…จัดเต็ม .. (ภาคปฏิบัติจริง) 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้   วิทยากร:...
อ่านต่อ
หลักสูตรHR Tool & Tricks for Non HR (อบรม 25 ก.ค. 62)
 • 1 February 2019
 • 0
 • 0
หลักสูตรอบรม HR Tool & Tricks for Non HR เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน &n...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Descriptionสมัยใหม่แบบง่าย ๆ (อบรม 26 ก.ค. 62)
 • 11 February 2019
 • 1
 • 0
เทคนิคการจัดทำ Job Descriptionสมัยใหม่แบบง่าย ๆ   วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานีด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 30 ก.ค. 62)
 • 27 March 2019
 • 0
 • 0
ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพProfessional Training Officer Skills    วิทยากร: ดร.พิพัฒ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผลและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (อบรม 2 ส.ค. 62)
 • 27 March 2019
 • 6
 • 0
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม   (Training Evaluation Follow-up and ROI)...
อ่านต่อ