หลักสูตรHR Tool & Tricks for Non HR (อบรม 25 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 96
 • 0
หลักสูตรอบรม HR Tool & Tricks for Non HR เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน &n...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Descriptionสมัยใหม่แบบง่าย ๆ (อบรม 26 ก.ค. 62)
 • 11 กุมภาพันธ์ 2019
 • 21
 • 0
เทคนิคการจัดทำ Job Descriptionสมัยใหม่แบบง่าย ๆ   วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานีด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 30 ก.ค. 62)
 • 27 มีนาคม 2019
 • 15
 • 0
ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพProfessional Training Officer Skills    วิทยากร: ดร.พิพัฒ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผลและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (อบรม 2 ส.ค. 62)
 • 27 มีนาคม 2019
 • 28
 • 0
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม   (Training Evaluation Follow-up and ROI)...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 4 ก.ย. 62)
 • 27 มีนาคม 2019
 • 18
 • 0
ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพProfessional Training Officer Skills    วิทยากร: ดร.พิพัฒ...
อ่านต่อ
หลักสูตร คิดไทยพูดอังกฤษขั้นสูง (อบรม 11 ก.ย. 62)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 22
 • 0
คิดไทย..พูดอังกฤษ..ขั้นสูง   วิทยากร: ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ผู้อำนวยการฝ่ายงานด้านต่างประเทศมหาวิทยาลัย เอกชนว...
อ่านต่อ
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management) (อบรม 16 ก.ย. 62)
 • 14 กุมภาพันธ์ 2019
 • 20
 • 0
การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤตCommunication and Crisis Management วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนาปริญญาโท การ...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร (อบรม 29 ต.ค. 62)
 • 28 กุมภาพันธ์ 2019
 • 15
 • 0
เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร   วิทยากร: อาจารย์ ธนุเดช ธานีด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยา...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการจัดสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ต้องนำไปจ่ายค่าชดเชย (ตามกฎหมายใหม่) (อบรม 4 พ.ย. 62)
 • 16 มีนาคม 2019
 • 19
 • 0
เทคนิคการจัดสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ต้องนำไปจ่ายค่าชดเชย (ตามกฎหมายใหม่)   วิทยากร: อาจารย์สิทธิ...
อ่านต่อ
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (อบรม 6 พ.ย. 62)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2019
 • 17
 • 0
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0   วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์อดีตเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณ...
อ่านต่อ