หลักสูตร IDP to Drive the Company Goals (อบรม 25 ม.ค. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 11
 • 0
IDP to Drive the Company Goals การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร    ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Competency–Based Model Management (CBM) (อบรม 23 ม.ค. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 10
 • 0
Competency–Based Model Management (CBM)จับมือปั้น Competency–Based Model จากความฝันสู่ความสำเร็จ   &...
อ่านต่อ
หลักสูตร The Professional Organizer that Organization Need Strategy (อบรม 28 ม.ค. 62)
 • 25 ธันวาคม 2018
 • 6
 • 0
The Professional Organizer that Organization Need Strategyกลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ   &n...
อ่านต่อ
หลักสูตร The Strong HR for Non-HR (อบรม 29 ม.ค. 62)
 • 25 ธันวาคม 2018
 • 1
 • 0
THE STRONG HR FOR NON-HRปั้น HR พันธุ์แกร่งให้องค์กร สำหรับหัวหน้าแต่ละหน่วยงาน   วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ต...
อ่านต่อ
หลักสูตร จับมือปั้น Competency–Based Model จากความฝันสู่ความสำเร็จ (อบรม 30 ม.ค. 62)
 • 25 ธันวาคม 2018
 • 4
 • 0
จับมือปั้น Competency–Based Model จากความฝันสู่ความสำเร็จCompetency–Based Model Management (CBM) &nb...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุก (อบรม 31 ม.ค. 62)
 • 25 ธันวาคม 2018
 • 7
 • 0
ทักษะการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุกProactive for HRM & HRD Skill   วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรี...
อ่านต่อ
หลักสูตร การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR (อบรม 1 เม.ย. 62)
 • 10 ธันวาคม 2018
 • 23
 • 0
การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR   วิทยากร: ดร.กฤติน  กุลเพ็งผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท โรบินสัน ราชดำร...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (HR for Non HR) (อบรม 5 เม.ย. 62)
 • 10 ธันวาคม 2018
 • 25
 • 0
เทคนิคการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่(HR for Non HR)   วิทยากร: อาจารย์ ธนุเดช ธานีด้านการบริหารและพัฒ...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency (อบรม 10 เมษายน 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 10
 • 0
เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม CompetencyThe Effective Selection and Interview according to Competency  ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Training Road Map – Competency Based (อบรม 23 เมษายน 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 12
 • 0
Training Road Map – Competency Basedเทคนิคการจัดทำ Training Road Map เพื่อพัฒนาบุคลากร   วิทยากร: อาจารย์สุ...
อ่านต่อ