หลักสูตร การวางแผนการขาย สำหรับพนักงานขาย (Sales Planning for Salesman) (อบรม 5 มิ.ย. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 2
 • 0
การวางแผนการขาย สำหรับพนักงานขาย(Sales Planning for Salesman)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Ma...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพ (อบรม 7 มิ.ย. 62)
 • 11 เมษายน 2019
 • 0
 • 0
  เทคนิคการขาย ... เพื่อการเป็นมืออาชีพ วิทยากร: อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุลปริญญาโท Master of Business Adminis...
อ่านต่อ
หลักสูตร Innovation Insights Marketing 4.0 (เจาะลึกนวัตกรรมการตลาด 4.0) (อบรม 10 มิ.ย. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
Innovation Insights Marketing 4.0 (เจาะลึกนวัตกรรมการตลาด 4.0)               &...
อ่านต่อ
หลักสูตร ศิลปะการขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 10 มิ.ย. 62)
 • 30 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
ศิลปะการขายอย่างมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ (อบรม 10 มิ.ย. 62)
 • 30 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บ...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การตลาด สำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Modern Marketing Strategies for New Technology in Thailand 4.0) (อบรม 11 ก.ค. 62)
 • 12 เมษายน 2019
 • 5
 • 0
กลยุทธ์การตลาด สำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0(Modern Marketing Strategies for New Technology in Thaila...
อ่านต่อ
หลักสูตร Key Account Management: KAM (เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ) (อบรม 11 มิ.ย. 62)
 • 30 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
Key Account Management: KAMเทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ                 ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 10 มิ.ย. 62)
 • 11 เมษายน 2019
 • 0
 • 0
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ     วิทยากร: อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุลปริญญาโท Master of Busine...
อ่านต่อ
หลักสูตร การตลาดดิจิตอล 2019-20 (อบรม 12 มิ.ย. 62)
 • 30 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
การตลาดดิจิตอล 2019-20(Digital Marketing 2019-20) วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า...
อ่านต่อ
หลักสูตร Strategic Management Transformation to 4.0 (การบริหารงานเชิงกลยุทธ์รับการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0) (อบรม 14 มิ.ย. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 1
 • 0
Strategic Management Transformation to 4.0(การบริหารงานเชิงกลยุทธ์รับการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0)   วิทยากร: อาจารย์สุก...
อ่านต่อ