หลักสูตร Professional Telesales (อบรม 8 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 89
 • 0
Professional Telesales    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด&nb...
อ่านต่อ
เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ (อบรม 7 ต.ค.62)
 • 24 กรกฎาคม 2019
 • 23
 • 0
  เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์(Marketing Communication via Online and Social Medias)   วิทยากร:...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบรม 10 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 18
 • 0
กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย“เรียนรู้เคล็ดลับการเพิ่มยอดขายง่าย ๆ แต่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ”   วิทยากร: อาจาร...
อ่านต่อ
หลักสูตร การตลาดยุค 4G (อบรม 18 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 22
 • 0
การตลาดยุค 4G(4 G Marketing)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลา...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มลูกค้าใหม่ (อบรม 11 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 22
 • 0
กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่“Wanted Dead or Alive ประกาศจับ...ลูกค้าหน้าใหม่”   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎ...
อ่านต่อ
หลักสูคร Professional Selling Skills (อบรม 12 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 80
 • 0
Professional Selling Skills(ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Un...
อ่านต่อ
หลักสูตร ชัยชนะนักขายมือทอง (อบรม 18 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 19
 • 0
ชัยชนะนักขายมือทอง  (WIN for Sales)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต ผู้บริหารฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด&...
อ่านต่อ
หลักสูตร พลิกกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ ง่ายกว่าที่คิด (อบรม 22 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 13
 • 0
พลิกกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ ง่ายกว่าที่คิด“Wanted Dead or Alive ประกาศจับ...ลูกค้าหน้าใหม่”   วิทยากร:...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์ (Superb and Situational Selling Techniques) (อบรม 23 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 18
 • 0
เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์(Superb and Situational Selling Techniques)    วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธี...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า (อบรม 23 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 14
 • 0
การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า(Strategic Customer Management)    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธ...
อ่านต่อ