หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย (อบรม 26 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
ปลุกขวัญ สร้างพลัง ..  หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ (อบรม 27 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่...“Wanted Dead or Alive ประกาศจับ...ลูกค้าหน้าใหม่”   วิทยากร: อาจารย...
อ่านต่อ
หลักสูตร Strategic Management Transformation to 4.0 (การบริหารงานเชิงกลยุทธ์รับการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0) (อบรม 28 มี.ค. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
Strategic Management Transformation to 4.0(การบริหารงานเชิงกลยุทธ์รับการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0)   วิทยากร: อาจารย์สุก...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ (อบรม 28 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์(Productive Negotiation Skills and Techniques)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน...
อ่านต่อ
หลักสูตร Customer Focus on Sales (อบรม 29 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
หลักสูตร Customer Focus on Sales(อ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต B...
อ่านต่อ
หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ (อบรม 1 เม.ย. 62)
 • 17 ธันวาคม 2018
 • 22
 • 0
การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manag...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า (อบรม 24 เม.ย. 62)
 • 18 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า Sales Team Management to Stimulate Sales Target   วิทยากร: อาจา...
อ่านต่อ
หลักสูตร การวางแผนการขาย สำหรับพนักงานขาย (Sales Planning for Salesman) (อบรม 24 เม.ย. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
การวางแผนการขาย สำหรับพนักงานขาย(Sales Planning for Salesman)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Ma...
อ่านต่อ
หลักสูตร พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย (อบรม 2 พ.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 9
 • 0
หลักสูตร พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด...
อ่านต่อ
หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 3 พ.ค. 62)
 • 28 มกราคม 2019
 • 8
 • 0
หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ(Professional Negotiation and Handling Objection Sk...
อ่านต่อ