หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 4 ม.ค. 2564)
 • 27 October 2020
 • 66
 • 0
  Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต B...
อ่านต่อ
หลักสูตร การตลาดยุค 4 G(4 G Marketing) อบรม 5 ม.ค. 2564
 • 3 November 2020
 • 58
 • 0
การตลาดยุค 4G (4 G Marketing)   วิทยากร: อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทรวิทยากรภายใน บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอ...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ (อบรม 25 ธ.ค. 63)
 • 25 March 2020
 • 60
 • 0
 กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ(Successful Sales Force Building and Management)   วิทยากร: ดร....
อ่านต่อ
หลักสูตร Marketing and Selling Mind (อบรม 28 ธ.ค.63)
 • 25 March 2020
 • 220
 • 0
Marketing and Selling Mind “สวมจิตวิญญาณของนักการตลาดและนักการขาย” วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต...
อ่านต่อ