หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย และติดตามผลการขาย
 • 20 December 2019
 • 163
 • 0
  เทคนิคการปิดการขายและติดตามผลการขาย    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่า...
อ่านต่อ
หลักสูตร สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (อบรม 25 พ.ค. 63)
 • 24 December 2019
 • 145
 • 0
สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (From Salesman to Sales Professionals)    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต...
อ่านต่อ
หลักสูตรการบริหารงานขายให้ได้ผล (อบรม 29 พ.ค. 63)
 • 26 December 2019
 • 49
 • 0
การบริหารงานขายให้ได้ผล   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้น ตามสถานการณ์ (อบรม 4 มิ.ย. 63)
 • 27 December 2019
 • 24
 • 0
เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์(Superb and Situational Selling Techniques) วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์...
อ่านต่อ
หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (อบรม 8 มิ.ย. 63)
 • 27 December 2019
 • 160
 • 0
  การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (4.0 Marketing v ia Online and Social Medias)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญ...
อ่านต่อ
หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้า ในงานขายและบริการ (อบรม 9 มิ.ย. 63...
 • 27 December 2019
 • 29
 • 0
จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ    วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บ...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักขายสไตล์ B to B ที่ลูกค้าต้องถามหา (อบรม 9 มิ.ย. 63)
 • 27 December 2019
 • 44
 • 0
นักขายสไตล์ B to B ที่ลูกค้าต้องถามหา   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่า...
อ่านต่อ
หลักสูตร...นักขาย 360 องศา (อบรม 11 มิ.ย. 63)
 • 15 January 2020
 • 131
 • 0
  นักขาย 360 องศา (สินค้าอุตสาหกรรม, ลูกค้าราชการ, ลูกค้าธุรกิจ, B to B, B to G)        วิ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Sales Planning & Sales Forecast Analysis (อบรม 11 มิ.ย. 63)
 • 15 January 2020
 • 194
 • 0
Sales Planning & Sales Forecast Analysis การวางแผน และการวิเคราะห์พยากรณ์การขาย    วิทยากร: อาจารย์สุกิ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Sales Coordinator (อบรม 16 มิ.ย. 63)
 • 15 January 2020
 • 217
 • 0
Professional Sales Coordinator(Sales Support / Sales Administration) วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General...
อ่านต่อ