หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบรม 4 ก.พ. 62)
 • 12 มกราคม 2019
 • 4
 • 0
    หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย“เรียนรู้เคล็ดลับการเพิ่มยอดขายง่าย ๆ แต่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ&rdquo...
อ่านต่อ
หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ (อบรม 5 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 4
 • 0
หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ (Productive Negotiation Skills and Techniques) (อบรม 6 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์(Productive Negotiation Skills and Techniques)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร&n...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักขาย 360 องศา
 • 5 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
หลักสูตร นักขาย 360 องศา   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 8 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพProfessional Negotiation and Handling Objection Ski...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 13 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อ และการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (15 ก.พ. 62)
 • 12 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
    หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อ และการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ   วิทยากร: อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส&midd...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 18 ก.พ. 62)
 • 28 ธันวาคม 2018
 • 16
 • 0
หลักสูตร Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดี...
อ่านต่อ
หลักสูตร สร้างโอกาสทางการตลาดอย่างเหนือชั้นด้วย PODCASTING (22 ก.พ. 62)
 • 4 มกราคม 2019
 • 6
 • 0
สร้างโอกาสทางการตลาดอย่างเหนือชั้นด้วย PODCASTING (Create Superior Marketing Opportunities with PODCASTING)   ว...
อ่านต่อ
หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้า ในงานขายและบริการ (อบรม 4 มี.ค. 62)
 • 15 มกราคม 2019
 • 3
 • 0
 หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Un...
อ่านต่อ