หลักสูตร Customer Focus on Sales (อบรม 29 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
หลักสูตร Customer Focus on Sales(อ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต B...
อ่านต่อ
หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ (อบรม 1 เม.ย. 62)
 • 17 ธันวาคม 2018
 • 22
 • 0
การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manag...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ (อบรม 9 เม.ย. 62 )
 • 25 กุมภาพันธ์ 2019
 • 2
 • 0
การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ*** เน้นการฝึกปฏิบัติ และ การทำ Workshop***   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอด...
อ่านต่อ
หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการระดับมืออาชีพ (อบรม 11 เม.ย. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 12
 • 0
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการระดับมืออาชีพ(Customer Complaint Management)   วิทยากร: อาจารย์ ไพรัช...
อ่านต่อ
หลักสูตร Customer Complaints Management via Social Media (การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย) (อบรม 12 เม.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
Customer Complaints Management via Social Media (การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย)   วิทยากร:...
อ่านต่อ
หลักสูตร Super Service Excellence (อบรม 30 เม.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 15
 • 0
Super Service Excellence(การบริการชั้นเยี่ยม)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายข...
อ่านต่อ
หลักสูตร SMART & SMILE SERVICE (พนักงานต้อนรับมืออาชีพ) (อมรม 30 เม.ย. 62)
 • 12 ธันวาคม 2018
 • 34
 • 0
หลักสูตรอบรม SMART & SMILE SERVICE   พนักงานต้อนรับมืออาชีพ     วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ช...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 3 พ.ค. 62)
 • 28 มกราคม 2019
 • 12
 • 0
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ(Professional Customer Service)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manage...
อ่านต่อ
หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 6 พ.ค. 62)
 • 28 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
พนักงานต้อนรับมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริ...
อ่านต่อ
หลักสูตร รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ (อบรม 7 พ.ค. 62)
 • 2 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจCustomer Complaint Management(Face to Face /Telephone/Social Network)  ...
อ่านต่อ