หลักสูตร Customer Complaints Management via Social Media (การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย) (อบรม 4 มิ.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 3
 • 0
Customer Complaints Management via Social Media (การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย)   วิทยากร:...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ (อบรม 5 มิ.ย. 62)
 • 29 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ(Professional PR)“ประชาสัมพันธ์ด้วยใจเป็นเสน่ห์ต่อองค์กร”   วิทยากร: อาจารย์ส...
อ่านต่อ
หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ (อบรม 10 มิ.ย. 62)
 • 30 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (อบรม 12 มิ.ย. 62)
 • 30 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ     วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยงปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาท...
อ่านต่อ
หลักสูตร Service Beyond Expectation (อบรม 12 มิ.ย. 62)
 • 30 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
Service beyond Expectation    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลา...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 17 มิ.ย. 62)
 • 30 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
นักบริการมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional PR (นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ) (อบรม 20 มิ.ย. 62)
 • 30 มกราคม 2019
 • 9
 • 0
Professional PRนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ“ประชาสัมพันธ์ด้วยใจเป็นเสน่ห์ต่อองค์กร”   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม) (อบรม 21 มิ.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
Super Service Excellence(การบริการชั้นเยี่ยม)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขาย...
อ่านต่อ
หลักสูตร Service Excellence with EQ (อบรม 24 มิ.ย. 62)
 • 30 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
Service Excellence with EQพัฒนางานบริการให้เป็นเลิศด้วยความฉลาดทางอารมณ์   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Bu...
อ่านต่อ
หลักสูตร Service Excellence with EQ (อบรม 24 มิ.ย. 62)
 • 30 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
Service Excellence with EQพัฒนางานบริการให้เป็นเลิศด้วยความฉลาดทางอารมณ์   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Bu...
อ่านต่อ