หลักสูตร นักบริการรอบทิศทาง (อบรม 8 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 34
 • 0
นักบริการรอบทิศทาง   วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยงปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลั...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Customer Service (อบรม 12 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 94
 • 0
Professional Customer Service   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสร...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 15 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 21
 • 0
นักบริการมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบิหารบริการบนพื้นฐาน CRM (อบรม 17 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 19
 • 0
การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM(Service Management Based on CRM)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business U...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักบริการ 360 องศา (อบรม 19 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 18
 • 0
นักบริการ 360 องศา   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็...
อ่านต่อ
หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบิรการระดับมืออาชีพ (อบรม 22 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 15
 • 0
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการระดับมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาลปริญญาโทการตลาด ม.รา...
อ่านต่อ
นักบริการมืออาชีพยุค 4.0
 • 6 กรกฎาคม 2019
 • 44
 • 0
  นักบริการมืออาชีพยุค 4.0SMART SERVICE INNOVATION Era 4.0   วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยงปริ...
อ่านต่อ
หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 31 ก.ค. 62)
 • 11 กุมภาพันธ์ 2019
 • 17
 • 0
พนักงานต้อนรับมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริ...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 1 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 44
 • 0
นักบริการมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แ...
อ่านต่อ
หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง (อบรม 5 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 18
 • 0
ยกระดับการบริการขั้นสูง   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บร...
อ่านต่อ