หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อยรม 28 ม.ค. 62)
 • 12 ธันวาคม 2018
 • 22
 • 0
พนักงานต้อนรับมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริ...
อ่านต่อ
หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 28 ม.ค. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 9
 • 0
พนักงานต้อนรับมืออาชีพProfessional Reception   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขา...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 1 ก.พ. 62)
 • 28 ธันวาคม 2018
 • 13
 • 0
 หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (Professional Customer Service)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Busines...
อ่านต่อ
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 5 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขาย...
อ่านต่อ
หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง (อบรม 6 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลา...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Call Center (อบรม 12 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
Professional Call Center    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด&...
อ่านต่อ
หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับงานบริการ (14 ก.พ. 62)
 • 12 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับงานบริการ   วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยงปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรม...
อ่านต่อ
หลักสูตร Customer Complaint Management (อบรม 15 ก.พ. 62)
 • 18 ธันวาคม 2018
 • 15
 • 0
Customer Complaint Managementรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Ge...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Customer Service (อบรบ 25 ก.พ. 62)
 • 12 มกราคม 2019
 • 32
 • 0
Professional Customer Service   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด&...
อ่านต่อ
หลักสูตร PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม (อบรม 5 มี.ค. 62)
 • 15 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
หลักสูตร PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและ...
อ่านต่อ