หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 30 ม.ค. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 12
 • 0
Excellent Leadership-สุดยอดหัวหน้า-   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (อบรม 8 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (Directing Delegation and Monitoring Skills)   วิทยากร: อาจารย์สุกิ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Sales Coaching (อบรม 11 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
Sales Coaching“เทคนิคการสอนและพัฒนาพนักงานขายให้เป็นนักขายมืออาชีพ”   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 13 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมือใหม่ (อบรม 13 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 3
 • 0
ทักษะหัวหน้างานมือใหม่(Effective Supervisory Skills)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager...
อ่านต่อ
หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager (อบรม 1 มี.ค. 62)
 • 14 มกราคม 2019
 • 5
 • 0
  หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายแ...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขาย ให้เป็นมืออาชีพ (อบรม 5 ก.พ. 62)
 • 15 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ(Successful Sales Force Building and Management)   วิทยากร:...
อ่านต่อ
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (อบรม 25 เม.ย. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 8
 • 0
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง(Management & Motivation Psychology)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ดีต...
อ่านต่อ
หลักสูตร First Step Manager (อบรม 30 เม.ย. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 9
 • 0
FIRST STEP MANAGER-ผู้จัดการมือใหม่-   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายกา...
อ่านต่อ