หลักสูตร สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี (อบรม 13 ก.ย.62)
 • 7 สิงหาคม 2019
 • 6
 • 0
สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี (Effective Talent Management)“สร้างคน ให้สร้างผลงาน” วิทยากร: ดร.ธธีร์...
อ่านต่อ
หลักสูตร สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี (อบรม 30 ต.ค.62)
 • 7 สิงหาคม 2019
 • 6
 • 0
สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี (Effective Talent Management)“สร้างคน ให้สร้างผลงาน” วิทยากร: ดร.ธธ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Modern Leadership for New Generation (อบรม 9 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 95
 • 0
Modern Leadership for New Generation   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษั...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ (Leadership Development) (อบรม 17 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 20
 • 0
กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ (Leadership Development)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager -...
อ่านต่อ
หลักสูตร First Step Manager (ผู้จัดการมือใหม่) (อบรม 24 ก.ค. 62)
 • 11 กุมภาพันธ์ 2019
 • 20
 • 0
FIRST STEP MANAGERผู้จัดการมือใหม่                        ...
อ่านต่อ
หลักสูตรHR Tool & Tricks for Non HR (อบรม 25 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 96
 • 0
หลักสูตรอบรม HR Tool & Tricks for Non HR เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน &n...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Job Descriptionสมัยใหม่แบบง่าย ๆ (อบรม 26 ก.ค. 62)
 • 11 กุมภาพันธ์ 2019
 • 21
 • 0
เทคนิคการจัดทำ Job Descriptionสมัยใหม่แบบง่าย ๆ   วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานีด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท...
อ่านต่อ
หลักสูตร Excellent Leadership (สุดยอดหัวหน้า) (อบรม 31 ก.ค. 62)
 • 11 กุมภาพันธ์ 2019
 • 16
 • 0
Excellent Leadershipสุดยอดหัวหน้า   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผลและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (อบรม 2 ส.ค. 62)
 • 27 มีนาคม 2019
 • 28
 • 0
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม   (Training Evaluation Follow-up and ROI)...
อ่านต่อ
หลักสูตร Finance for Non-Finance (อบรม 6 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 88
 • 0
Finance for Non-Finance ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และการเงิน และการประยุกต์ใช้เบื้องต้นสำหรับพนักงานและผู้บริ...
อ่านต่อ