หลักสูตร เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงานควบคุมงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 27 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
หลักสูตร เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงานควบคุมงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวั...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ (อบรม 28 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ (Leadership Development)   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์จบการศึกษาด้า...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (อบรม 29 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล   วิทยากร: อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาลปริญญาโทการตลาด ม.รามคำแหง, ป...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมือใหม่ (อบรม 2 เม.ย. 62)
 • 16 มีนาคม 2019
 • 1
 • 0
ทักษะหัวหน้างานมือใหม่(Effective Supervisory Skills)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager...
อ่านต่อ
หลักสูตร 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้ (อบรม 3 เม.ย. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
เจาะลึก…จัดเต็ม .. (ภาคปฏิบัติจริง) 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้   วิทยาก...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุก (อบรม 11 เม.ย. 62)
 • 25 ธันวาคม 2018
 • 11
 • 0
ทักษะการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุกProactive for HRM & HRD Skill   วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรี...
อ่านต่อ
หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 11 เม.ย. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 22
 • 0
Excellent Leadership-สุดยอดหัวหน้า-   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายก...
อ่านต่อ
หลักสูตร กฎหมายแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก (อบรม 22 เม.ย. 62)
 • 23 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก   วิทยากร: อาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาว...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า (อบรม 24 เม.ย. 62)
 • 18 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า Sales Team Management to Stimulate Sales Target   วิทยากร: อาจา...
อ่านต่อ
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (อบรม 25 เม.ย. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 13
 • 0
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง(Management & Motivation Psychology)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ด...
อ่านต่อ