หลักสูตร การบริหารการตลาดสมัยใหม่ (อบรม 23 พ.ค. 62)
 • 2 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
  หลักสูตร การบริหารการตลาดสมัยใหม่(Modern Marketing Management)   วิทยากร: ดร.สุรวงศ์  วัฒนกูลอดีต Bu...
อ่านต่อ
หลักสูตร กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน (ภาคปฏิบัติ) (อบรม 27 พ.ค. 62)
 • 2 กุมภาพันธ์ 2019
 • 1
 • 0
หลักสูตร กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน (ภาคปฏิบัติ)   วิทยากร: อาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนาประ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Sales Planning (อบรม 27 พ.ค. 62)
 • 2 กุมภาพันธ์ 2019
 • 4
 • 0
หลักสูตร Sales Planningการวางแผนการขายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Ma...
อ่านต่อ
หลักสูตร 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้ (อบรม 28 พ.ค. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 2
 • 0
เจาะลึก…จัดเต็ม .. (ภาคปฏิบัติจริง) 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้   วิทยาก...
อ่านต่อ
หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 29 พ.ค. 62)
 • 2 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
Excellent Leadership-สุดยอดหัวหน้า-   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การตลาด สำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Modern Marketing Strategies for New Technology in Thailand 4.0) (อบรม 30 พ.ค. 62)
 • 12 เมษายน 2019
 • 0
 • 0
กลยุทธ์การตลาด สำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Modern Marketing Strategies for New Technology in Thailand 4.0)...
อ่านต่อ
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ (SMART MANAGER SKILLS) (อบรม 30 พ.ค. 62)
 • 12 เมษายน 2019
 • 0
 • 0
  การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ (SMART MANAGER SKILLS)   วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยงปร...
อ่านต่อ
หลักสูตร การสร้างแผนการขายและทำกิจกรรมการตลาด (อบรม 30 พ.ค. 62)
 • 2 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
การสร้างแผนการขายและทำกิจกรรมการตลาด   วิทยากร: ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูลบริษัท สมาร์ทวิชั่น จำกัด ปตท. , 7-11, ปูนซีเมน...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 3 มิ.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 10
 • 0
การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายก...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 6 มิ.ย. 62)
 • 27 มีนาคม 2019
 • 1
 • 0
ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพProfessional Training Officer Skills    วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล&...
อ่านต่อ