หลักสูตร Sales Coaching (อบรม 8 ส.ค. 62)
 • 8 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
Sales Coaching“เทคนิคการสอนและพัฒนาพนักงานขายให้เป็นนักขายมืออาชีพ”   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมือใหม่ (Effective Supervisory Skills) (อบรม 13 ส.ค. 62)
 • 9 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
ทักษะหัวหน้างานมือใหม่(Effective Supervisory Skills)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 15 ส.ค. 62)
 • 9 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายก...
อ่านต่อ
หลักสูตร การนำเสนองานระดับมือโปร (อบรม 19 ส.ค. 62)
 • 9 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
การนำเสนองานระดับมือโปร   วิทยากร: อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาลปริญญาโทการตลาด ม.รามคำแหง, ปริญญาตรี โทรคมนาคม ม.เท...
อ่านต่อ
หลักสู๖ร Coaching Mentor (การสอนงาน คือ การสร้างคน) (อบรม 20 ส.ค. 62)
 • 9 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
Coaching Mentor“การสอนงาน คือ การสร้างคน”   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager...
อ่านต่อ
หลักสูตร Business Speaking and Writing (อบรม 21 ส.ค. 62)
 • 9 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
Business Speaking and Writing วิทยากร: ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ผู้อำนวยการฝ่ายงานด้านต่างประเทศมหาวิทยาลัย เอกชนวิทยาก...
อ่านต่อ
หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager (อบรม 29 ส.ค. 62)
 • 11 กุมภาพันธ์ 2019
 • 1
 • 0
Sales Supervisor & Area Manager   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการ...
อ่านต่อ
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (Management & Motivation Psychology) (อบรม 29 ส.ค. 62)
 • 11 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง(Management & Motivation Psychology)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดี...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารการตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing Management) (อบรม 30 ส.ค. 62)
 • 11 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
การบริหารการตลาดสมัยใหม่Modern Marketing Management   วิทยากร: ดร.สุรวงศ์  วัฒนกูลปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติ...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ (Successful Sales Force Building and Management) (อบรม 2 ก.ย. 62)
 • 12 กุมภาพันธ์ 2019
 • 5
 • 0
กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ(Successful Sales Force Building and Management)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธ...
อ่านต่อ