หลักสูตร Super Leadership (อบรม 9 ต.ค. 62)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2019
 • 2
 • 0
Super Leadership   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นท...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (อบรม 21 ต.ค. 62)
 • 27 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขาย...
อ่านต่อ
หลักสูตร Effective Managerial Skills (ทักษะ เครื่องมือ และวิธีการจัดการ ของผู้จัดการ) (อบรม 22 ต.ค. 62)
 • 28 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
Effective Managerial Skillsทักษะ เครื่องมือ และวิธีการจัดการ ของผู้จัดการ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต B...
อ่านต่อ
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (Management & Motivation Psychology) (อบรม 24 ต.ค. 62)
 • 28 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง(Management & Motivation Psychology)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดี...
อ่านต่อ
หลักสูตร Coaching Mentor (อบรม 4 พ.ย. 62)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2019
 • 8
 • 0
หลักสูตร Coaching Mentor“การสอนงาน คือ การสร้างคน” วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Multi-Gen Management (อบรม 6 พ.ย. 62)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2019
 • 1
 • 0
Multi-Gen Management   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (อบรม 11 พ.ย. 62)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2019
 • 4
 • 0
การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (Directing Delegation and Monitoring Skills)   วิทยากร: อาจารย์สุกิ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (อบรม 19 พ.ย. 62)
 • 1 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
หลักสูตร การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรIDP to Drive the Company Goals   วิทยากร:...
อ่านต่อ
หลักสูตร FIRST STEP MANAGER (อบรม 21 พ.ย. 62)
 • 1 มีนาคม 2019
 • 1
 • 0
FIRST STEP MANAGER-ผู้จัดการมือใหม่-   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายกา...
อ่านต่อ
หลักสูตร Sales Planning (การวางแผนการขายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย) (อบรม 25 พ.ย. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 1
 • 0
Sales Planningการวางแผนการขายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่า...
อ่านต่อ