หลักสูตร Excellent Leadership (สุดยอดหัวหน้า) (อบรม 27 พ.ย. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 1
 • 0
Excellent Leadershipสุดยอดหัวหน้า   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้...
อ่านต่อ
หลักสูตร Call Center Supervisor (อบรม 28 พ.ย. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 1
 • 0
Call Center Supervisor    วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรร...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 2 ธ.ค. 62)
 • 2 มีนาคม 2019
 • 3
 • 0
การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายก...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร (อบรม 6 ธ.ค. 62)
 • 2 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร   วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช  ธานีด้านการบริหารและพัฒนาท...
อ่านต่อ
หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager (อบรม 17 ธ.ค. 62)
 • 2 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
Sales Supervisor & Area Manager   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Super Leadership (อบรม 26 ธ.ค. 62)
 • 4 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
Super Leadership   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ...
อ่านต่อ