หลักสูตร เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงานควบคุมงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 27 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
หลักสูตร เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงานควบคุมงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวั...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (อบรม 27 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 7
 • 0
การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์   วิทยากร: อาจารย์สุเทพ  โลหณุตปริญญาโท วิ...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ (อบรม 28 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ (Leadership Development)   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์จบการศึกษาด้า...
อ่านต่อ
หลักสูตร 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้ (อบรม 3 เม.ย. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
เจาะลึก…จัดเต็ม .. (ภาคปฏิบัติจริง) 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้   วิทยาก...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 4 เม.ย. 62)
 • 16 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 5 เม.ย. 62)
 • 25 กุมภาพันธ์ 2019
 • 1
 • 0
  การเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Bus...
อ่านต่อ
หลักสูตร Strategic Thinking Enhancement 4.0 (การคิดเชิงกลยุทธ์เชิงการปรับเปลี่ยนให้ทันยุค 4.0) (อบรม 17 เม.ย. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
Strategic Thinking Enhancement 4.0การคิดเชิงกลยุทธ์เชิงการปรับเปลี่ยนให้ทันยุค 4.0   วิทยากร: อาจารย์สุกิจ&nbsp...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (อบรม 23 เม.ย. 62)
 • 24 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์   วิทยากร: อาจารย์สุเทพ  โลหณุตปริญญาโท...
อ่านต่อ
หลักสูตร ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (อบรม 23 เม.ย. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 10
 • 0
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์   วิทยากร: อาจารย์สุเทพ  โลหณุตปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี...
อ่านต่อ
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (26 เม.ย. 62)
 • 4 มกราคม 2019
 • 4
 • 0
การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่...
อ่านต่อ