หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 3 มิ.ย. 62)
 • 26 March 2019
 • 5
 • 0
  การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง...
อ่านต่อ
หลักสูตร Creative Thinking (การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร) (อบรม 3 มิ.ย. 62)
 • 25 January 2019
 • 15
 • 0
Creative Thinking(การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร)   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดี...
อ่านต่อ
หลักสูตร การนำเสนองานระดับมือโปร (อบรม 4 มิ.ย. 62)
 • 25 January 2019
 • 11
 • 0
การนำเสนองานระดับมือโปร   วิทยากร: อาจารย์ไพรัช  วนัสบดีไพศาลปริญญาโทการตลาด ม.รามคำแหง, ปริญญาตรี โทรคมนาคม...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ (อบรม 5 มิ.ย. 62)
 • 29 January 2019
 • 1
 • 0
นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ(Professional PR)“ประชาสัมพันธ์ด้วยใจเป็นเสน่ห์ต่อองค์กร”   วิทยากร: อาจารย์ส...
อ่านต่อ
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารแบบทีมเวิร์ค (อบรม 5 มิ.ย. 62)
 • 25 January 2019
 • 1
 • 0
จิตวิทยาการบริหารแบบทีมเวิร์ค (Smart Psychological Management Skills Towards Organization Teamwork)เน้นรูปแบบการอบร...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อบริหารคลังสินค้ายุค AEC (อบรม 6 มิ.ย.62)
 • 18 April 2019
 • 1
 • 0
การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อบริหารคลังสินค้ายุค AEC   วิทยากร: อาจารย์สุเทพ โลหณุตปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบั...
อ่านต่อ
หลักสูตร ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน (อบรม 6 มิ.ย. 62)
 • 29 January 2019
 • 0
 • 0
ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำเพื่อความสำเร็จในงาน    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager...
อ่านต่อ
หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง) (อบรม 7 มิ.ย. 62)
 • 30 January 2019
 • 6
 • 0
Problem Solving and Decision Making   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 7 มิ.ย. 62)
 • 29 January 2019
 • 0
 • 0
การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายแ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ (อบรม 10 มิ.ย. 62)
 • 30 January 2019
 • 0
 • 0
การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บ...
อ่านต่อ