ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ....ขั้นสูง (Advanced English Communication Skills) (30 ส.ค.62)
 • 15 กรกฎาคม 2019
 • 63
 • 0
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ....ขั้นสูง(Advanced English Communication Skills)   เจ้าของผลงาน "คิดไทยพูดอังกฤษ"...
อ่านต่อ
หลักสูตร Can Do Attitude!! “เชื่อ”...ว่าทำได้... เพื่อความสำเร็จ (อบรม 8 ก.ค. 62)
 • 19 มีนาคม 2019
 • 67
 • 0
Can Do Attitude!!“เชื่อ”...ว่าทำได้... เพื่อความสำเร็จ   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General...
อ่านต่อ
หลักสูตร Graphic design and Publishing (ออกแบบกราฟิกและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์) (อบรม 15 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 20
 • 0
Graphic design and Publishingออกแบบกราฟิกและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์   วิทยากร: อาจารย์สุเทพ  โลหณุตปริญญาโท วิท...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทำงานอย่างมีความสุข (Happy@Workplace) (อบรม 18 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 21
 • 0
ทำงานอย่างมีความสุข(Happy@Workplace)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท...
อ่านต่อ
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 19 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 17
 • 0
การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่า...
อ่านต่อ
หลักสูตร Internet and E-Commerce (อบรม 19 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 93
 • 0
Internet and E-Commerceอินเตอร์เน็ต และ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   วิทยากร: อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล(MBA., B. Engine...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 25 ก.ค. 62)
 • 11 กุมภาพันธ์ 2019
 • 43
 • 0
กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ   วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ประสบการณ์ทำงานในอดีต ผู้จัดการส่วนบริ...
อ่านต่อ
หลักสูตรHR Tool & Tricks for Non HR (อบรม 25 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 96
 • 0
หลักสูตรอบรม HR Tool & Tricks for Non HR เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน &n...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 31 ก.ค. 62)
 • 26 มีนาคม 2019
 • 14
 • 0
  การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง...
อ่านต่อ
หลักสูตร Mindset Change to Success (อบรม 1 ส.ค. 62)
 • 6 กรกฎาคม 2019
 • 33
 • 0
หลักสูตร Mindset Change to Success   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท...
อ่านต่อ