หลักสูตร เทคนิคสร้างสรรค์การทำงานให้มีความสุข (อบรม 25 ม.ค. 62)
 • 17 ธันวาคม 2018
 • 14
 • 0
เทคนิคสร้างสรรค์การทำงานให้มีความสุขวิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด&nb...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 30 ม.ค. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 9
 • 0
เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน“พบสารพัด เทคนิคในการลดข้อผิดพลาดในการทำงานที่ถูกใจนาย โดนใจลูกค้า&rdquo...
อ่านต่อ
หลักสูตร Happy@Workplace (อบรม 31 ม.ค. 62)
 • 13 ธันวาคม 2018
 • 10
 • 0
Happy @ Workplace(ทำงานอย่างมีความสุข) วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต (อบรม 30 ม.ค. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 8
 • 0
การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต(MS-Excel for Production Planning)   วิทยากร: อาจารย์สุเท...
อ่านต่อ
หลักสูตร Smart Work & Smart Health (อบรม 1 ก.พ. 62)
 • 28 ธันวาคม 2018
 • 11
 • 0
หลักสูตร Smart Work & Smart Health ทำงานอย่างชาญฉลาด ด้วยสุขภาพที่แข็งแรง วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์จบการศึ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 4 ก.พ. 62)
 • 13 ธันวาคม 2018
 • 22
 • 0
การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย...
อ่านต่อ
หลักสูตร Finance for Non-Finance (อบรม 7 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 7
 • 0
Finance for Non-Finance ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และการเงิน และการประยุกต์ใช้เบื้องต้นสำหรับพนักงานและผู้บริ...
อ่านต่อ
การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (7 ก.พ. 62)
 • 4 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค...
อ่านต่อ
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค AEC (อบรม 11 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 3
 • 0
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค AEC   วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์อดีตเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณ...
อ่านต่อ
หลักสูตร ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน (อบรม 12 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 3
 • 0
ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายข...
อ่านต่อ