หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (อบรม 24 ธ.ค. 63)
 • 25 March 2020
 • 65
 • 0
การสั่งงาน การมอบหมายงานและการติดตามงาน(Directing Delegation and Monitoring Skills)วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวั...
อ่านต่อ
หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 29 ธ.ค.63)
 • 25 March 2020
 • 168
 • 0
Mindset Change to successวิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต ล...
อ่านต่อ
หลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน (อบรม 29 ธ.ค. 63...
 • 25 March 2020
 • 46
 • 0
ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำเพื่อความสำเร็จในงานวิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค...
อ่านต่อ
หลักสูตร Can Do Attitude!!!! (อบรม 30 ธ.ค. 63)
 • 25 March 2020
 • 199
 • 0
หลักสูตร Can Do Attitude!!!!“เชื่อ”..ว่าทำได้ .. เพื่อความสำเร็จวิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General...
อ่านต่อ
หลักสูตร PROACTIVE THINKING (อบรม 30 ธ.ค. 63)
 • 25 March 2020
 • 139
 • 0
PROACTIVE THINKING(สร้างความคิดเชิงรุก = สร้างสุขในการทำงาน)วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่...
อ่านต่อ