หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย (อบรม 26 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
ปลุกขวัญ สร้างพลัง ..  หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit...
อ่านต่อ
หลักสูตร เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงานควบคุมงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 27 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
หลักสูตร เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงานควบคุมงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวั...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ (อบรม 27 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่...“Wanted Dead or Alive ประกาศจับ...ลูกค้าหน้าใหม่”   วิทยากร: อาจารย...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (อบรม 27 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 7
 • 0
การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์   วิทยากร: อาจารย์สุเทพ  โลหณุตปริญญาโท วิ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Strategic Management Transformation to 4.0 (การบริหารงานเชิงกลยุทธ์รับการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0) (อบรม 28 มี.ค. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
Strategic Management Transformation to 4.0(การบริหารงานเชิงกลยุทธ์รับการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0)   วิทยากร: อาจารย์สุก...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ (อบรม 28 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ (Leadership Development)   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์จบการศึกษาด้า...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ (อบรม 28 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์(Productive Negotiation Skills and Techniques)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (อบรม 29 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล   วิทยากร: อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาลปริญญาโทการตลาด ม.รามคำแหง, ป...
อ่านต่อ
หลักสูตร Customer Focus on Sales (อบรม 29 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
หลักสูตร Customer Focus on Sales(อ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต B...
อ่านต่อ
หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ (อบรม 1 เม.ย. 62)
 • 17 ธันวาคม 2018
 • 22
 • 0
การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manag...
อ่านต่อ