หลักสูตร Powerful Leadership and Employee Engagement (อบรม 4 ม.ค. 64)
 • 27 October 2020
 • 76
 • 0
Powerful Leadership and Employee Engagement   วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารส...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 4 ม.ค. 2564)
 • 27 October 2020
 • 66
 • 0
  Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต B...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (อบรม 5 ม.ค. 2564)
 • 3 November 2020
 • 66
 • 0
การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (Service Management Based on CRM)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business...
อ่านต่อ
หลักสูตร การตลาดยุค 4 G(4 G Marketing) อบรม 5 ม.ค. 2564
 • 3 November 2020
 • 58
 • 0
การตลาดยุค 4G (4 G Marketing)   วิทยากร: อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทรวิทยากรภายใน บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอ...
อ่านต่อ
หลักสูตร SMART & SMILE SERVICE (อบรม 23 ธ.ค.63)
 • 25 March 2020
 • 229
 • 0
หลักสูตร พนักงานต้อนรับลูกค้ามืออาชีพ(SMART & SMILE SERVICE) วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยงปริญญาเอก การศึ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (อบรม 24 ธ.ค. 63)
 • 25 March 2020
 • 65
 • 0
การสั่งงาน การมอบหมายงานและการติดตามงาน(Directing Delegation and Monitoring Skills)วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวั...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ (อบรม 25 ธ.ค. 63)
 • 25 March 2020
 • 60
 • 0
 กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ(Successful Sales Force Building and Management)   วิทยากร: ดร....
อ่านต่อ
หลักสูตร Marketing and Selling Mind (อบรม 28 ธ.ค.63)
 • 25 March 2020
 • 220
 • 0
Marketing and Selling Mind “สวมจิตวิญญาณของนักการตลาดและนักการขาย” วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต...
อ่านต่อ
หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 29 ธ.ค.63)
 • 25 March 2020
 • 168
 • 0
Mindset Change to successวิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต ล...
อ่านต่อ
หลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน (อบรม 29 ธ.ค. 63...
 • 25 March 2020
 • 46
 • 0
ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำเพื่อความสำเร็จในงานวิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค...
อ่านต่อ