หลักสูตร Modern Leadership for New Generation (อบรม 30 เม.ย. 63)
 • 20 December 2019
 • 321
 • 0
  Modern Leadership for New Generation    วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริห...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย และติดตามผลการขาย
 • 20 December 2019
 • 163
 • 0
  เทคนิคการปิดการขายและติดตามผลการขาย    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่า...
อ่านต่อ
หลักสูตร HR for Non HR Manager (21 พ.ค. 63)
 • 25 March 2020
 • 54
 • 0
HR for Non HR Manager วิทยากร: อาจารย์อุดมเดช  บูรพ์ภาคนิติศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศ...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะการสื่อสารงานบริการ (อบรม 21 พ.ค. 63)
 • 24 December 2019
 • 135
 • 0
ทักษะการสื่อสารงานบริการ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า (อบรม 22 พ.ค. 63)
 • 24 December 2019
 • 125
 • 0
  การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า   Strategic Customer Management       วิ...
อ่านต่อ
หลักสูตร สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (อบรม 25 พ.ค. 63)
 • 24 December 2019
 • 145
 • 0
สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (From Salesman to Sales Professionals)    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงาน ด้วย Competency & Behavior (อบ...
 • 24 December 2019
 • 111
 • 0
เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” อย่างมืออาชีพ ด้วย Competency & Behavior……&he...
อ่านต่อ
หลักสูตร FIRST STEP SUPERVISOR (อบรม 26 พ.ค. 63)
 • 24 December 2019
 • 213
 • 0
FIRST STEP SUPERVISOR!!! “รวบรวมสุดยอดเทคนิคการบริหารลูกน้อง...ที่หัวหน้ามือใหม่ต้องการ”   ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (อบรม 27 พ.ค. 63)
 • 24 December 2019
 • 36
 • 0
การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขาย...
อ่านต่อ
หลักสูตร How to Deal with Difficult Customers (อบรม 27 พ.ค. 63)
 • 24 December 2019
 • 215
 • 0
How to Deal with Difficult Customers ลูกค้าที่ว่ายาก เรามีวิธี...   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General...
อ่านต่อ