หลักสูตร ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่ รุ่นที่ 19 (อบรม 24 ก.พ.63)
  • 17 February 2021
  • 49
  • 0
ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่รุ่นที่ 19(Modern Training Management System : Training Management Module 1)วิทยากร: อา...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีม ขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (อบรม 26 ก.พ.64)
  • 17 February 2021
  • 42
  • 0
การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 22 ก.พ.64)
  • 17 February 2021
  • 50
  • 0
การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายก...
อ่านต่อ