หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 1 ก.พ. 62)
 • 28 ธันวาคม 2018
 • 14
 • 0
 หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (Professional Customer Service)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Busines...
อ่านต่อ
หลักสูตร Smart Work & Smart Health (อบรม 1 ก.พ. 62)
 • 28 ธันวาคม 2018
 • 10
 • 0
หลักสูตร Smart Work & Smart Health ทำงานอย่างชาญฉลาด ด้วยสุขภาพที่แข็งแรง วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์จบการศึ...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบรม 4 ก.พ. 62)
 • 12 มกราคม 2019
 • 4
 • 0
    หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย“เรียนรู้เคล็ดลับการเพิ่มยอดขายง่าย ๆ แต่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ&rdquo...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 4 ก.พ. 62)
 • 13 ธันวาคม 2018
 • 22
 • 0
การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย...
อ่านต่อ
หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ (อบรม 5 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 4
 • 0
หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager...
อ่านต่อ
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 5 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขาย...
อ่านต่อ
หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง (อบรม 6 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลา...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ (Productive Negotiation Skills and Techniques) (อบรม 6 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์(Productive Negotiation Skills and Techniques)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร&n...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักขาย 360 องศา
 • 5 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
หลักสูตร นักขาย 360 องศา   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Finance for Non-Finance (อบรม 7 ก.พ. 62)
 • 5 มกราคม 2019
 • 7
 • 0
Finance for Non-Finance ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และการเงิน และการประยุกต์ใช้เบื้องต้นสำหรับพนักงานและผู้บริ...
อ่านต่อ