หลักสูตร นักขาย 360 องศา (3 ก.พ. 63)
 • 22 October 2019
 • 30
 • 0
นักขาย 360 องศา (สินค้าอุตสาหกรรม, ลูกค้าราชกาล, ลูกค้าธุรกิจ, B to B, B to G)     วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรข...
อ่านต่อ
หลักสูตร Call Center Supervisor (3 ก.พ. 63)
 • 22 October 2019
 • 50
 • 0
  Call Center Supervisor   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการต...
อ่านต่อ
หลักสูตร ชัยชนะนักขายมือทอง (WIN for Sales) (4 ก.พ. 63)
 • 24 October 2019
 • 34
 • 0
ชัยชนะนักขายมือทอง (WIN for Sales)     วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต ผู้บริหารฝ่ายขายและฝ่ายการตล...
อ่านต่อ
หลักสูตร จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ (4 ก.พ. 63)
 • 24 October 2019
 • 24
 • 0
จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ (Psychological Problem Solving)   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ อ...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะการสื่อสารงานบริการ (5 ก.พ. 63)
 • 24 October 2019
 • 23
 • 0
  ทักษะการสื่อสารงานบริการ     วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและ...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ (Professional PR) 5 ก.พ. 63
 • 24 October 2019
 • 23
 • 0
นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ (Professional PR) “ประชาสัมพันธ์ด้วยใจเป็นเสน่ห์ต่อองค์กร”     วิทยา...
อ่านต่อ
หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (6 ก....
 • 24 October 2019
 • 19
 • 0
  การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์   ทั้งภายในและภายนอกองค์กร   (Communication and Coordination De...
อ่านต่อ
หลักสูตร Super Leadership (6 ก.พ. 63)
 • 24 October 2019
 • 34
 • 0
Super Leadership      วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลา...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (7 ก.พ. 63)
 • 24 October 2019
 • 19
 • 0
การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขาย...
อ่านต่อ
หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (7 ก.พ. 63)
 • 24 October 2019
 • 38
 • 0
Problem Solving and Decision Making   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริ...
อ่านต่อ