หลักสูตร ทักษะการสังเกตพฤติกรรมความต้องการลูกค้า (อบรม 25 มี.ค.64)
 • 20 February 2021
 • 35
 • 0
ทักษะการสังเกตพฤติกรรมความต้องการลูกค้า (100% Customer Care Service)   วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยงปริญญาเอ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต (อบรม 23 มี.ค.64)
 • 17 February 2021
 • 39
 • 0
การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต(Crisis Management and Communication)วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Ma...
อ่านต่อ
หลักสูตร Service Excellence with E.Q (อบรม 15 มี.ค.64)
 • 17 February 2021
 • 62
 • 0
Service Excellence with E.Qพัฒนางานบริการให้เป็นเลิศด้วยความฉลาดทางอารมณ์   วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อด...
อ่านต่อ
หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (Professional Sales Engineer ) (อบรม 12 มี...
 • 17 February 2021
 • 35
 • 0
 Sales Engineer มืออาชีพ(Professional Sales Engineer)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Ma...
อ่านต่อ
หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 12 มี.ค.64)
 • 17 February 2021
 • 128
 • 0
Effective Communication Skills(ทักษะการสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Bus...
อ่านต่อ
หลักสูตร Coaching Communication (อบรม 10 มี.ค.64)
 • 17 February 2021
 • 79
 • 0
Coaching Communication (Supervisors/ Managers: A Role Model)     วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต G...
อ่านต่อ
หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 9 มี.ค.64)
 • 17 February 2021
 • 77
 • 0
Problem Solving and Decision Making     วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสิน...
อ่านต่อ
หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 5 มี.ค...
 • 17 February 2021
 • 60
 • 0
 นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (Credit Policy and Effective Credit Control)  ...
อ่านต่อ