หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างสร้างสรรค์ (อบรม 1 มี.ค. 62)
 • 14 มกราคม 2019
 • 8
 • 0
  หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างสร้างสรรค์(Communication and Coordination Development)   วิทยากร: ดร....
อ่านต่อ
หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager (อบรม 1 มี.ค. 62)
 • 14 มกราคม 2019
 • 12
 • 0
  หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายแ...
อ่านต่อ
หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้า ในงานขายและบริการ (อบรม 4 มี.ค. 62)
 • 15 มกราคม 2019
 • 5
 • 0
 หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Un...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารการตลาดสมัยใหม่ (อบรม 4 มี.ค. 62)
 • 15 มกราคม 2019
 • 6
 • 0
  หลักสูตร การบริหารการตลาดสมัยใหม่(Modern Marketing Management)   วิทยากร: ดร.สุรวงศ์  วัฒนกูลอดีต Bu...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 4 มี.ค. 62)
 • 14 มกราคม 2019
 • 7
 • 0
  การเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Bus...
อ่านต่อ
หลักสูตร Project Management (อบรม 5 มี.ค. 62)
 • 22 มกราคม 2019
 • 4
 • 0
หลักสูตรอบรม Project Management   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขาย ให้เป็นมืออาชีพ (อบรม 5 มี.ค. 62)
 • 15 มกราคม 2019
 • 4
 • 0
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ(Successful Sales Force Building and Management)   วิทยากร:...
อ่านต่อ
หลักสูตร PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม (อบรม 5 มี.ค. 62)
 • 15 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
หลักสูตร PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การพัฒนาองค์กร ด้วย Job ของหน่วยงาน และ Job ของตำแหน่งงาน (อบรม 6 มี.ค. 62)
 • 23 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
การพัฒนาองค์กร ด้วย Job ของหน่วยงาน และ Job ของตำแหน่งงาน(OD base on Function Matrix and Job Description)   วิทยา...
อ่านต่อ
หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ ในงานขายและบริการ (อบรม 6 มี.ค. 62)
 • 22 มกราคม 2019
 • 4
 • 0
การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager...
อ่านต่อ