หลักสูตร First Step Salesperson (อบรม 9 มี.ค. 63)
 • 13 November 2019
 • 203
 • 0
First Step Salesperson รวบรวมสุดยอดเทคนิคการขายที่พนักงานขายมือใหม่ควรรู้!!   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอ...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 9 มี.ค. 63)
 • 13 November 2019
 • 41
 • 0
เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ  วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (อบรม 10 มี.ค. 63)
 • 13 November 2019
 • 35
 • 0
การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ  วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (10 มี.ค. 63)
 • 13 November 2019
 • 211
 • 0
Problem Solving and Decision Making    วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บ...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management) อบรม 11 มี...
 • 13 November 2019
 • 43
 • 0
เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management: KAM)          &nbs...
อ่านต่อ