หลักสูตร Modern Leadership for New Generation (อบรม 30 เม.ย. 63)
  • 20 December 2019
  • 251
  • 0
  Modern Leadership for New Generation    วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริห...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย และติดตามผลการขาย
  • 20 December 2019
  • 108
  • 0
  เทคนิคการปิดการขายและติดตามผลการขาย    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่า...
อ่านต่อ