หลักสูตร การสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ (อบรม 7 เม.ย.64)
 • 20 February 2021
 • 86
 • 0
การสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ(Competency Based Interview Workshop) วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยงปริญญาเอก ก...
อ่านต่อ
หลักสูตร Train the Trainer (อบรม 22 เม.ย.64)
 • 17 February 2021
 • 100
 • 0
Train the Trainer   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต...
อ่านต่อ
หลักสูตร Project Management (อบรม 2 เม.ย.64)
 • 17 February 2021
 • 74
 • 0
Project Management    วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 19 เม.ย.64)
 • 17 February 2021
 • 111
 • 0
Finance for Non – finance   วิทยากร: พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท...
อ่านต่อ