หลักสูตร การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า (อบรม 24 เม.ย. 62)
 • 18 มีนาคม 2019
 • 4
 • 0
การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า Sales Team Management to Stimulate Sales Target   วิทยากร: อาจา...
อ่านต่อ
หลักสูตร การวางแผนการขาย สำหรับพนักงานขาย (Sales Planning for Salesman) (อบรม 24 เม.ย. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 1
 • 0
การวางแผนการขาย สำหรับพนักงานขาย(Sales Planning for Salesman)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Ma...
อ่านต่อ
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (อบรม 25 เม.ย. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 13
 • 0
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง(Management & Motivation Psychology)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ด...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 26 เม.ย. 62)
 • 26 มีนาคม 2019
 • 1
 • 0
  การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์ณรงค์  ตู้ทองที่ปรึกษา...
อ่านต่อ
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (26 เม.ย. 62)
 • 4 มกราคม 2019
 • 4
 • 0
การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 29 เม.ย. 62)
 • 10 เมษายน 2019
 • 1
 • 0
  เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุลปริญญาโท M...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเจรจาต่อรองปิดการขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 29 เม.ย. 62)
 • 3 เมษายน 2019
 • 0
 • 0
การเจรจาต่อรองปิดการขาย อย่างมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 30 เม.ย. 62)
 • 23 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย...
อ่านต่อ
หลักสูตร คิดไทย..พูดอังกฤษขั้นสูง (อบรม 30 เม.ย. 62)
 • 28 กุมภาพันธ์ 2019
 • 2
 • 0
หลักสูตร คิดไทย..พูดอังกฤษขั้นสูง   วิทยากร: ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ผู้อำนวยการฝ่ายงานด้านต่างประเทศมหาวิทยาล...
อ่านต่อ
หลักสูตร Super Service Excellence (อบรม 30 เม.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 19
 • 0
Super Service Excellence(การบริการชั้นเยี่ยม)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายข...
อ่านต่อ