หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ (อบรม 1 เม.ย. 62)
 • 17 ธันวาคม 2018
 • 19
 • 0
การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager...
อ่านต่อ
หลักสูตร การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR (อบรม 1 เม.ย. 62)
 • 10 ธันวาคม 2018
 • 26
 • 0
การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR   วิทยากร: ดร.กฤติน  กุลเพ็งผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท โรบินสัน ราชดำร...
อ่านต่อ
หลักสูตร IDP to Drive the Company Goals (อบรม 2 เม.ย. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 26
 • 0
IDP to Drive the Company Goals การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร    ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Super Service Excellence (อบรม 3 เม.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 9
 • 0
Super Service Excellence(การบริการชั้นเยี่ยม)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค...
อ่านต่อ
หลักสูตร Competency–Based Model Management (CBM) (อบรม 3 เม.ย. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 16
 • 0
Competency–Based Model Management (CBM)จับมือปั้น Competency–Based Model จากความฝันสู่ความสำเร็จ   &nb...
อ่านต่อ
หลักสูตร The Professional Organizer that Organization Need Strategy (อบรม 4 เม.ย. 62)
 • 25 ธันวาคม 2018
 • 10
 • 0
The Professional Organizer that Organization Need Strategyกลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ   &n...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (HR for Non HR) (อบรม 5 เม.ย. 62)
 • 10 ธันวาคม 2018
 • 27
 • 0
เทคนิคการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่(HR for Non HR)   วิทยากร: อาจารย์ ธนุเดช ธานีด้านการบริหารและพัฒ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การพัฒนาองค์กรด้วยพนักงานสัมพันธ์ (ERM) (อบรม 7 เม.ย. 62)
 • 23 มกราคม 2019
 • 3
 • 0
การพัฒนาองค์กรด้วยพนักงานสัมพันธ์ (ERM)Employee Relationship Management   วิทยากร: อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาลปริญญ...
อ่านต่อ
หลักสูตร The Strong HR for Non-HR (อบรม 8 เม.ย. 62)
 • 25 ธันวาคม 2018
 • 1
 • 0
THE STRONG HR FOR NON-HRปั้น HR พันธุ์แกร่งให้องค์กร สำหรับหัวหน้าแต่ละหน่วยงาน   วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรี...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency (อบรม 10 เมษายน 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 10
 • 0
เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม CompetencyThe Effective Selection and Interview according to Competency  ...
อ่านต่อ