หลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน (2 พ.ค. 62)
 • 28 มกราคม 2019
 • 7
 • 0
  หลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำเพื่อความสำเร็จในงาน   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต...
อ่านต่อ
หลักสูตร พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย (อบรม 2 พ.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 13
 • 0
หลักสูตร พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผลและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (อบรม 3 พ.ค. 62)
 • 27 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
  การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม    (Training Evaluation Follow-up and RO...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 3 พ.ค. 62)
 • 28 มกราคม 2019
 • 13
 • 0
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ(Professional Customer Service)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manage...
อ่านต่อ
หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 3 พ.ค. 62)
 • 28 มกราคม 2019
 • 9
 • 0
หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ(Professional Negotiation and Handling Objection Sk...
อ่านต่อ
หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 6 พ.ค. 62)
 • 28 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
พนักงานต้อนรับมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Coaching Mentor (อบรม 6 พ.ค. 62)
 • 28 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
หลักสูตร Coaching Mentor“การสอนงาน คือ การสร้างคน” วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บ...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (อบรม 7 พ.ค. 62)
 • 16 มีนาคม 2019
 • 1
 • 0
  กลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (เน้นปฏิบัติ) วิทยากร: อาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิต ( รัฐศา...
อ่านต่อ
หลักสูตร รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ (อบรม 7 พ.ค. 62)
 • 2 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจCustomer Complaint Management(Face to Face /Telephone/Social Network)  ...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ (อบรม 7 พ.ค. 62)
 • 29 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่“Wanted Dead or Alive ประกาศจับ...ลูกค้าหน้าใหม่”   วิทยากร: อาจารย์สุ...
อ่านต่อ