หลักสูตร HR for Non HR Manager (21 พ.ค. 63)
 • 25 March 2020
 • 29
 • 0
HR for Non HR Manager วิทยากร: อาจารย์อุดมเดช  บูรพ์ภาคนิติศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศ...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะการสื่อสารงานบริการ (อบรม 21 พ.ค. 63)
 • 24 December 2019
 • 95
 • 0
ทักษะการสื่อสารงานบริการ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า (อบรม 22 พ.ค. 63)
 • 24 December 2019
 • 90
 • 0
  การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า   Strategic Customer Management       วิ...
อ่านต่อ
หลักสูตร สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (อบรม 25 พ.ค. 63)
 • 24 December 2019
 • 99
 • 0
สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (From Salesman to Sales Professionals)    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงาน ด้วย Competency & Behavior (อบ...
 • 24 December 2019
 • 79
 • 0
เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” อย่างมืออาชีพ ด้วย Competency & Behavior……&he...
อ่านต่อ
หลักสูตร FIRST STEP SUPERVISOR (อบรม 26 พ.ค. 63)
 • 24 December 2019
 • 173
 • 0
FIRST STEP SUPERVISOR!!! “รวบรวมสุดยอดเทคนิคการบริหารลูกน้อง...ที่หัวหน้ามือใหม่ต้องการ”   ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (อบรม 27 พ.ค. 63)
 • 24 December 2019
 • 29
 • 0
การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขาย...
อ่านต่อ
หลักสูตร How to Deal with Difficult Customers (อบรม 27 พ.ค. 63)
 • 24 December 2019
 • 168
 • 0
How to Deal with Difficult Customers ลูกค้าที่ว่ายาก เรามีวิธี...   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General...
อ่านต่อ
หลักสูตร รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ (อบรม 28 พ.ค. 63)
 • 26 December 2019
 • 30
 • 0
รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ Customer Complaint Management (Face to Face /Telephone/Social Network) &n...
อ่านต่อ
หลักสูตร...Powerful Leadership and Employee Engagement (อบรม 29 พ.ค. 63)
 • 26 December 2019
 • 126
 • 0
  Powerful Leadership and Employee Engagement วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายข...
อ่านต่อ