หลักสูตร Professional Call Center (อบรม 4 มิ.ย. 63)
 • 27 December 2019
 • 218
 • 0
Professional Call Center   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แ...
อ่านต่อ
หลักสูตร 7Q Management การสร้างแรงจูงใจและ จิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน (อบรม...
 • 25 March 2020
 • 12
 • 0
7Q Management การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน วิทยากร: อาจารย์อุดมเดช  บูรพ์ภาคนิติศาสตร์บัณฑิต คณะ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (อบรม 5 มิ.ย. 63)
 • 27 December 2019
 • 93
 • 0
การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายแ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (อบรม 8 มิ.ย. 63)
 • 27 December 2019
 • 117
 • 0
  การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (4.0 Marketing v ia Online and Social Medias)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญ...
อ่านต่อ
หลักสูตร พนักงานขาย…หัวใจบริการ (อบรม 8 มิ.ย. 63)
 • 27 December 2019
 • 108
 • 0
พนักงานขาย…หัวใจบริการService-minded Sales Persons   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Man...
อ่านต่อ
หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้า ในงานขายและบริการ (อบรม 9 มิ.ย. 63...
 • 27 December 2019
 • 24
 • 0
จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ    วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บ...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักขายสไตล์ B to B ที่ลูกค้าต้องถามหา (อบรม 9 มิ.ย. 63)
 • 27 December 2019
 • 34
 • 0
นักขายสไตล์ B to B ที่ลูกค้าต้องถามหา   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่า...
อ่านต่อ
หลักสูตร Smart Work & Smart Health (อบรม 10 มิ.ย. 63)
 • 27 December 2019
 • 155
 • 0
Smart Work & Smart Healthทำงานอย่างชาญฉลาด ด้วยสุขภาพที่แข็งแรง วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์จบการศึกษาด้าน...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ (Leadership Development) อบรม 12 มิ.ย....
 • 15 January 2020
 • 26
 • 0
กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ(Leadership Development) วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค...
อ่านต่อ
หลักสูตร How to Deal with Difficult Customers (อบรม 12 มิ.ย. 63)
 • 15 January 2020
 • 146
 • 0
How to Deal with Difficult Customers ลูกค้าที่ว่ายาก เรามีวิธี...   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Busines...
อ่านต่อ