หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 3 มิ.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 4
 • 0
การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายก...
อ่านต่อ
หลักสูตร Creative Thinking (การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร) (อบรม 3 มิ.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
Creative Thinking(การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร)   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดี...
อ่านต่อ
หลักสูตร The Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ) (อบรม 4-5 มิ.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
The Professional Trainer(การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)     วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนาปริญญาโท การจั...
อ่านต่อ
หลักสูตร การนำเสนองานระดับมือโปร (อบรม 4 มิ.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
การนำเสนองานระดับมือโปร   วิทยากร: อาจารย์ไพรัช  วนัสบดีไพศาลปริญญาโทการตลาด ม.รามคำแหง, ปริญญาตรี โทรคมนาคม...
อ่านต่อ
หลักสูตร Customer Complaints Management via Social Media (การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย) (อบรม 4 มิ.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
Customer Complaints Management via Social Media (การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย)   วิทยากร:...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ (อบรม 5 มิ.ย. 62)
 • 29 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ(Professional PR)“ประชาสัมพันธ์ด้วยใจเป็นเสน่ห์ต่อองค์กร”   วิทยากร: อาจารย์ส...
อ่านต่อ
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารแบบทีมเวิร์ค (อบรม 5 มิ.ย. 62)
 • 25 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
จิตวิทยาการบริหารแบบทีมเวิร์ค (Smart Psychological Management Skills Towards Organization Teamwork)เน้นรูปแบบการอบร...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต (อบรม 6 มิ.ย. 62)
 • 29 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต(MS-Excel for Production Planning)   วิทยากร: อาจารย์สุเทพ&...
อ่านต่อ
หลักสูตร ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน (อบรม 6 มิ.ย. 62)
 • 29 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำเพื่อความสำเร็จในงาน    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager...
อ่านต่อ
หลักสูตร การใช้ Kaizen พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ( อบรม 7 มิ.ย. 62)
 • 30 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
การใช้ Kaizen พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ   วิทยากร: อาจารย์ราชันทร์  ชัยวัฒนานนท์ปริญญาโท ก...
อ่านต่อ