หลักสูตร Can Do Attitude!! “เชื่อ”...ว่าทำได้... เพื่อความสำเร็จ (อบรม 8 ก.ค. 62)
 • 19 มีนาคม 2019
 • 68
 • 0
Can Do Attitude!!“เชื่อ”...ว่าทำได้... เพื่อความสำเร็จ   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักบริการรอบทิศทาง (อบรม 8 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 35
 • 0
นักบริการรอบทิศทาง   วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยงปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลั...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Telesales (อบรม 8 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 90
 • 0
Professional Telesales    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด&nb...
อ่านต่อ
หลักสูตร Modern Leadership for New Generation (อบรม 9 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 96
 • 0
Modern Leadership for New Generation   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษั...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบรม 10 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 18
 • 0
กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย“เรียนรู้เคล็ดลับการเพิ่มยอดขายง่าย ๆ แต่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ”   วิทยากร: อาจาร...
อ่านต่อ
หลักสูตร การตลาดยุค 4G (อบรม 18 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 22
 • 0
การตลาดยุค 4G(4 G Marketing)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลา...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มลูกค้าใหม่ (อบรม 11 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 22
 • 0
กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่“Wanted Dead or Alive ประกาศจับ...ลูกค้าหน้าใหม่”   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎ...
อ่านต่อ
หลักสูคร Professional Selling Skills (อบรม 12 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 80
 • 0
Professional Selling Skills(ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Un...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Customer Service (อบรม 12 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 94
 • 0
Professional Customer Service   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสร...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 15 ก.ค. 62)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2019
 • 21
 • 0
นักบริการมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แ...
อ่านต่อ