หลักสูตร การบริหารงานขายให้ได้ผล (อบรม 1 ก.ค. 62)
 • 31 มกราคม 2019
 • 18
 • 0
การบริหารงานขายให้ได้ผล    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด&n...
อ่านต่อ
หลักสูตร Time management (อบรม 1 ก.ค. 62)
 • 31 มกราคม 2019
 • 29
 • 0
Time Management for Effective Work การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของงาน   วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา...
อ่านต่อ
หลักสูตร การพัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร ABC (อบรม 2 ก.ค. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 12
 • 0
การพัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร ABC   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวัญโรจน์อดีต G...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ (CRM) (อบรม 2 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 1
 • 0
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ (CRM)    วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนาปริญญาโท การจัดการ (ภาคร...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาดยุค 4.0 (อบรม 2 ก.ค. 62)
 • 31 มกราคม 2019
 • 5
 • 0
กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาดยุค 4.0   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายก...
อ่านต่อ
หลักสูตร 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้ (3 ก.ค. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 1
 • 0
เจาะลึก…จัดเต็ม .. (ภาคปฏิบัติจริง) 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้   วิทยากร:...
อ่านต่อ
หลักสูตร ผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ (อบรม 3 ก.ค. 62)
 • 31 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
ผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Salesperson (อบรม 3 ก.ค. 62)
 • 31 มกราคม 2019
 • 18
 • 0
Professional Salesperson พนักงานขายมืออาชีพ   วิทยากร: ดร.สุรวงศ์  วัฒนกูลปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศั...
อ่านต่อ
หลักสูตร การวิเคราะห์การขายอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 4 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 1
 • 0
การวิเคราะห์การขายอย่างมีชั้นเชิง(Sales Planning)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่า...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Sales Coordinator (Sales Support และ Sales Administration) (อบรม 4 ก.ค. 62)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2019
 • 1
 • 0
Professional Sales Coordinator(Sales Support / Sales Administration)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต Gener...
อ่านต่อ