หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 1 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 15
 • 0
นักบริการมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Smart Work & Smart Health (อบรม 1 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 18
 • 0
Smart Work & Smart Healthทำงานอย่างชาญฉลาด ด้วยสุขภาพที่แข็งแรง   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต Gener...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผลและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (อบรม 2 ส.ค. 62)
 • 27 มีนาคม 2019
 • 10
 • 0
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม   (Training Evaluation Follow-up and ROI)...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ) (อบรม 2 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 24
 • 0
Professional Selling Skills(ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Un...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 2 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 8
 • 0
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย...
อ่านต่อ
หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง (อบรม 5 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
ยกระดับการบริการขั้นสูง   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บร...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ (Productive Negotiation Skills and Techniques) (อบรม 5 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 1
 • 0
การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์(Productive Negotiation Skills and Techniques)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร&n...
อ่านต่อ
หลักสู๖ร นักขาย 360 องศา (อบรม 6 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
นักขาย 360 องศา   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊...
อ่านต่อ
หลักสูตร Finance for Non-Finance (อบรม 6 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
Finance for Non-Finance ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และการเงิน และการประยุกต์ใช้เบื้องต้นสำหรับพนักงานและผู้บริ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 7 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพProfessional Negotiation and Handling Objection Skills &nbs...
อ่านต่อ