ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ....ขั้นสูง (Advanced English Communication Skills) (30 ส.ค.62)
 • 15 กรกฎาคม 2019
 • 63
 • 0
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ....ขั้นสูง(Advanced English Communication Skills)   เจ้าของผลงาน "คิดไทยพูดอังกฤษ"...
อ่านต่อ
หลักสูตร Mindset Change to Success (อบรม 1 ส.ค. 62)
 • 6 กรกฎาคม 2019
 • 34
 • 0
หลักสูตร Mindset Change to Success   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท...
อ่านต่อ
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (อบรม 1 ส.ค. 62)
 • 8 กุมภาพันธ์ 2019
 • 30
 • 0
สุดยอดเลขานุการยุค 4.0   วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์อดีตเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่าย...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 1 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 44
 • 0
นักบริการมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Smart Work & Smart Health (อบรม 1 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 103
 • 0
Smart Work & Smart Healthทำงานอย่างชาญฉลาด ด้วยสุขภาพที่แข็งแรง   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต Gener...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผลและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (อบรม 2 ส.ค. 62)
 • 27 มีนาคม 2019
 • 28
 • 0
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม   (Training Evaluation Follow-up and ROI)...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ) (อบรม 2 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 40
 • 0
Professional Selling Skills(ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Un...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 2 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 28
 • 0
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย...
อ่านต่อ
หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง (อบรม 5 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 18
 • 0
ยกระดับการบริการขั้นสูง   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บร...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ (Productive Negotiation Skills and Techniques) (อบรม 5 ส.ค. 62)
 • 7 กุมภาพันธ์ 2019
 • 17
 • 0
การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์(Productive Negotiation Skills and Techniques)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร&n...
อ่านต่อ