หลักสูตร Innovation Insights Marketing 4.0 (เจาะลึกนวัตกรรมการตลาด 4.0) (อบรม 2 ก.ย. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 44
 • 0
Innovation Insights Marketing 4.0 (เจาะลึกนวัตกรรมการตลาด 4.0)               &...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ (Successful Sales Force Building and Management) (อบรม 2 ก.ย. 62)
 • 12 กุมภาพันธ์ 2019
 • 39
 • 0
กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ(Successful Sales Force Building and Management)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธ...
อ่านต่อ
หลักสูตร PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม (อบรม 2 ก.ย. 62)
 • 12 กุมภาพันธ์ 2019
 • 43
 • 0
PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตล...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (อบรม 3 ก.ย. 62)
 • 16 มีนาคม 2019
 • 40
 • 0
กลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (เน้นปฏิบัติ) วิทยากร: อาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) ม...
อ่านต่อ
หลักสูตร การพัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร ABC (อบรม 3 ก.ย. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 19
 • 0
การพัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร ABC     วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 3 ก.ย. 62)
 • 12 กุมภาพันธ์ 2019
 • 22
 • 0
การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์อดีตเลขานุการ ฝ่ายข...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 4 ก.ย. 62)
 • 27 มีนาคม 2019
 • 18
 • 0
ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพProfessional Training Officer Skills    วิทยากร: ดร.พิพัฒ...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 4 ก.ย. 62)
 • 12 กุมภาพันธ์ 2019
 • 19
 • 0
เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน “พบสารพัด เทคนิคในการลดข้อผิดพลาดในการทำงานที่ถูกใจนาย โดนใจลูกค้า...
อ่านต่อ
หลักสูตร บังคับบัญชาอย่างไรให้ลูกน้องรักและเชื่อฟัง (อบรม 4 ก.ย. 62)
 • 12 กุมภาพันธ์ 2019
 • 15
 • 0
บังคับบัญชาอย่างไรให้ลูกน้องรักและเชื่อฟัง   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Call Center (อบรม 5 ก.ย. 62)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 96
 • 0
Professional Call Center    วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างส...
อ่านต่อ