หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ (Successful Sales Force Building and Management) (อบรม 2 ก.ย. 62)
 • 12 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ(Successful Sales Force Building and Management)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธ...
อ่านต่อ
หลักสูตร PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม (อบรม 2 ก.ย. 62)
 • 12 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด&nbs...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 3 ก.ย. 62)
 • 12 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์อดีตเลขานุการ ฝ่ายข...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 4 ก.ย. 62)
 • 12 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน “พบสารพัด เทคนิคในการลดข้อผิดพลาดในการทำงานที่ถูกใจนาย โดนใจลูกค้า...
อ่านต่อ
หลักสูตร บังคับบัญชาอย่างไรให้ลูกน้องรักและเชื่อฟัง (อบรม 4 ก.ย. 62)
 • 12 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
บังคับบัญชาอย่างไรให้ลูกน้องรักและเชื่อฟัง   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Call Center (อบรม 5 ก.ย. 62)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
Professional Call Center    วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างส...
อ่านต่อ
หลักสูตร สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (From Salesman to Sales Professionals) (อบรม 5 ก.ย. 62)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย(From Salesman to Sales Professionals)     วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต...
อ่านต่อ
หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ต่องานบริการระดับมืออาชีพ (อบรม 6 ก.ย. 62)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการระดับมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาลปริญญาโทการตลาด ม.รา...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (Service Management Based on CRM) (อบรม 6 ก.ย. 62)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM(Service Management Based on CRM)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business U...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 9 ก.ย. 62)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริ...
อ่านต่อ