เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ (อบรม 7 ต.ค.62)
 • 24 กรกฎาคม 2019
 • 24
 • 0
  เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์(Marketing Communication via Online and Social Medias)   วิทยากร:...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Help Desk (อบรม 1 ต.ค. 62)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2019
 • 120
 • 0
Professional Help Desk   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ (Professional PR) (อบรม 1 ต.ค. 62)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2019
 • 46
 • 0
นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ(Professional PR)“ประชาสัมพันธ์ด้วยใจเป็นเสน่ห์ต่อองค์กร”   วิทยากร: อาจารย์ส...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ (อบรม 2 ต.ค. 62)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2019
 • 42
 • 0
การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ*** เน้นการฝึกปฏิบัติ และ การทำ Workshop***   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ) (อบรม 2 ต.ค. 62)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2019
 • 30
 • 0
Professional Selling Skills(ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ) วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager -...
อ่านต่อ
หลักสูตร SMART & SMILE SERVICE (พนักงานต้อนรับมืออาชีพ) (อบรม 3 ต.ค. 62)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2019
 • 18
 • 0
  SMART & SMILE SERVICE(พนักงานต้อนรับมืออาชีพ)   วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยงปริญญาเอก การศ...
อ่านต่อ
หลักสูตร ศิลปะการขายเชิงรุก (อบรม 3 ต.ค. 62)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2019
 • 19
 • 0
ศิลปะการขายเชิงรุก   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมือใหม่ (Effective Supervisory Skills) (อบรม 4 ต.ค. 62)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2019
 • 18
 • 0
ทักษะหัวหน้างานมือใหม่(Effective Supervisory Skills)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริ...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักบริการรอบทิศทาง (อบรม 4 ต.ค. 62)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2019
 • 18
 • 0
นักบริการรอบทิศทาง   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท...
อ่านต่อ
หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ) (อบรม 7 ต.ค. 62)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2019
 • 19
 • 0
Problem Solving and Decision Making(การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดี...
อ่านต่อ