หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 1 ต.ค. 63)
 • 24 March 2020
 • 107
 • 0
Professional Selling Skills(ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager...
อ่านต่อ
หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 3 ต.ค....
 • 24 March 2020
 • 91
 • 0
นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ(Credit Policy and Effective Credit Control)วิทยากร อาจารย์องอาจ ฉัน...
อ่านต่อ
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ (อบรม 5 ต.ค. 63)
 • 24 March 2020
 • 4
 • 0
การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ SMART MANAGER SKILLS  วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยงปริญญาเอก การศ...
อ่านต่อ
หลักสูตร พนักงานต้อนรับลูกค้ามืออาชีพ (อบรม 5 ต.ค. 63)
 • 24 March 2020
 • 15
 • 0
พนักงานต้อนรับลูกค้ามืออาชีพ(SMART & SMILE SERVICE) วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยงปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Selling consultant (อบรม 7 ต.ค. 63)
 • 24 March 2020
 • 27
 • 0
กลเม็ดเคล็ดลับ การขายอย่างที่ปรึกษา(Professional Selling consultant) วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manag...
อ่านต่อ
หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 7 ต.ค. 63)
 • 24 March 2020
 • 14
 • 0
พนักงานต้อนรับมืออาชีพ(Professional Receptions Skills)วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายแ...
อ่านต่อ
หลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน (อบรม 8 ต.ค. 63)
 • 24 March 2020
 • 16
 • 0
ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำเพื่อความสำเร็จในงานวิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค...
อ่านต่อ
หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 9 ต.ค. 63)
 • 24 March 2020
 • 44
 • 0
Problem Solving and Decision Makingวิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสิ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ (อบรม 12 ต.ค. 63)
 • 24 March 2020
 • 4
 • 0
การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ (Productive Negotiation Skills and Techniques)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร...
อ่านต่อ
หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (อบรม 14 ต.ค. 63)
 • 24 March 2020
 • 13
 • 0
การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการวิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยงปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาว...
อ่านต่อ