หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 1 พ.ย. 62)
 • 23 February 2019
 • 11
 • 0
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ(Professional Customer Service)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager...
อ่านต่อ
หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 1 พ.ย. 62)
 • 23 February 2019
 • 12
 • 0
การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพProfessional Negotiation and Handling Objection Skills &nbs...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการจัดสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ต้องนำไปจ่ายค่าชดเชย (ตามกฎหมายใหม่) (อบรม 4 พ.ย. 62)
 • 16 March 2019
 • 0
 • 0
เทคนิคการจัดสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ต้องนำไปจ่ายค่าชดเชย (ตามกฎหมายใหม่)   วิทยากร: อาจารย์สิทธิ...
อ่านต่อ
หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 4 พ.ย. 62)
 • 23 February 2019
 • 9
 • 0
พนักงานต้อนรับมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Coaching Mentor (อบรม 4 พ.ย. 62)
 • 23 February 2019
 • 13
 • 0
หลักสูตร Coaching Mentor“การสอนงาน คือ การสร้างคน” วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 5 พ.ย. 62)
 • 26 March 2019
 • 1
 • 0
  การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง...
อ่านต่อ
หลักสูตร รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ (อบรม 5 พ.ย.62)
 • 23 February 2019
 • 1
 • 0
รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจCustomer Complaint Management(Face to Face /Telephone/Social Network)  ...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ (อบรม 5 พ.ย. 62)
 • 23 February 2019
 • 0
 • 0
หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่“Wanted Dead or Alive ประกาศจับ...ลูกค้าหน้าใหม่”   วิทยากร: อาจารย์สุ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Multi-Gen Management (อบรม 6 พ.ย. 62)
 • 23 February 2019
 • 2
 • 0
Multi-Gen Management   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเ...
อ่านต่อ
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (อบรม 6 พ.ย. 62)
 • 23 February 2019
 • 0
 • 0
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0   วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์อดีตเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณ...
อ่านต่อ