หลักสูตร เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาพูดด้วยภาษาอังกฤษ (อบรม 22 พ.ย. 62)
 • 5 มีนาคม 2019
 • 41
 • 0
เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาพูดด้วยภาษาอังกฤษ (How to build up your confidence to speak English)   วิทยา...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 2 ธ.ค. 62)
 • 2 มีนาคม 2019
 • 35
 • 0
การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายก...
อ่านต่อ
หลักสูตร Creative Thinking (การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร) (อบรม 2 ธ.ค. 62)
 • 2 มีนาคม 2019
 • 36
 • 0
Creative Thinking(การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร)   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดี...
อ่านต่อ
หลักสูตร ก้าวล้ำทันภาษากับ English For AEC (Asean Economic Community by the Cross Techniques) (อบรม 3-4 ธ.ค. 62)
 • 2 มีนาคม 2019
 • 51
 • 0
ก้าวล้ำทันภาษากับ English For AEC(Asean Economic Community by the Cross Techniques)   “เตรียมความพร้อมด้านก...
อ่านต่อ
หลักสูตร การนำเสนองานระดับมือโปร (อบรม 3 ธ.ค. 62)
 • 2 มีนาคม 2019
 • 14
 • 0
การนำเสนองานระดับมือโปร   วิทยากร: อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาลปริญญาโทการตลาด ม.รามคำแหง, ปริญญาตรี โทรคมนาคม ม.เท...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร (อบรม 6 ธ.ค. 62)
 • 2 มีนาคม 2019
 • 16
 • 0
เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร   วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช  ธานีด้านการบริหารและพัฒนาท...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักขาย 360 องศา (อบรม 6 ธ.ค. 62)
 • 2 มีนาคม 2019
 • 15
 • 0
นักขาย 360 องศา   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ (อบรม 9 ธ.ค. 62)
 • 2 มีนาคม 2019
 • 15
 • 0
เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ   วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรีย...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์ (Superb and Situational Selling Techniques) (อบรม 9 ธ.ค. 62)
 • 2 มีนาคม 2019
 • 13
 • 0
เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์(Superb and Situational Selling Techniques)    วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธี...
อ่านต่อ
หลักสูตร ศิลปะการขายเชิงรุก (อบรม 11 ธ.ค. 62)
 • 2 มีนาคม 2019
 • 16
 • 0
ศิลปะการขายเชิงรุก   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท...
อ่านต่อ