หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 4 ม.ค. 2564)
  • 27 October 2020
  • 66
  • 0
  Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ
อ่านต่อ
หลักสูตร Marketing and Selling Mind (อบรม 28 ธ.ค.63)
  • 25 March 2020
  • 220
  • 0
Marketing and Selling Mind “สวมจิตวิญญาณของนักการตลาดและนักการขาย” วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ
อ่านต่อ