หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์ (อบรม 1 ก.ค. 63)
  • 6 February 2020
  • 137
  • 0
เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์  (Superb and Situational Selling Techniques)     วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดอดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมน
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 9 มี.ค. 63)
  • 13 November 2019
  • 41
  • 0
เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ  วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ) และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Roy
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 1 ธ.ค. 63)
  • 25 March 2020
  • 185
  • 0
เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพวิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดอดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden R
อ่านต่อ