หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 22 พ.ค. 62)
  • 2 กุมภาพันธ์ 2019
  • 2
  • 0
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั
อ่านต่อ