หลักสูตร Smart Work & Smart Health (อบรม 1 ก.พ. 62)
  • 28 ธันวาคม 2018
  • 11
  • 0
หลักสูตร Smart Work & Smart Health ทำงานอย่างชาญฉลาด ด้วยสุขภาพที่แข็งแรง วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์จบการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย และรับใบอนุญาต จาก สภาการแพทย์แผนไทยรวม 4 สาขาผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย, ผู้ประกอบวิชาชี
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารการตลาดสมัยใหม่ (อบรม 4 มี.ค. 62)
  • 15 มกราคม 2019
  • 3
  • 0
  หลักสูตร การบริหารการตลาดสมัยใหม่(Modern Marketing Management)   วิทยากร: ดร.สุรวงศ์  วัฒนกูลอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด (รอข้อมูล)บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่า
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (HR for Non HR) (อบรม 5 เม.ย. 62)
  • 10 ธันวาคม 2018
  • 25
  • 0
เทคนิคการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่(HR for Non HR)   วิทยากร: อาจารย์ ธนุเดช ธานีด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำก
อ่านต่อ