การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ (SMART MANAGER SKILLS ) (อบรม 6 ส.ค.62)
  • 6 กรกฎาคม 2019
  • 2
  • 0
  การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการSMART MANAGER SKILLS  วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยงปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,&nb
อ่านต่อ