หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 3 พ.ค. 62)
  • 28 มกราคม 2019
  • 8
  • 0
หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ(Professional Negotiation and Handling Objection Skills)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต&n
อ่านต่อ
หลักสูตร พลิกกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ง่ายกว่าที่คิด (อบรม 21 พ.ค. 62)
  • 2 กุมภาพันธ์ 2019
  • 0
  • 0
หลักสูตร พลิกกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ง่ายกว่าที่คิด“Wanted Dead or Alive ประกาศจับ...ลูกค้าหน้าใหม่”   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมร
อ่านต่อ
หลักสูตร การตลาดยุค 4G (อบรม 23 พ.ค. 62)
  • 2 กุมภาพันธ์ 2019
  • 0
  • 0
หลักสูตร การตลาดยุค 4G(4 G Marketing)   วิทยากร: ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล                             บริษัท สมาร์ทวิ
อ่านต่อ