หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง) (อบรม 7 มิ.ย. 62)
  • 30 มกราคม 2019
  • 6
  • 0
Problem Solving and Decision Making   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเ
อ่านต่อ