หลักสูตร นักขาย 360 องศา (อบรม 26 มิ.ย. 62)
  • 31 มกราคม 2019
  • 1
  • 0
นักขาย 360 องศา   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)&
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์ ((Superb and Situational Selling Techniques) (อบรม 27 มิ.ย. 62)
  • 31 มกราคม 2019
  • 5
  • 0
เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์(Superb and Situational Selling Techniques)    วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดอดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรา
อ่านต่อ
หลักสูตร ศิลปะการขายเชิงรุก (อบรม 28 มิ.ย. 62)
  • 31 มกราคม 2019
  • 1
  • 0
ศิลปะการขายเชิงรุก   วิทยากร: อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล(MBA., B. Engineer, Cert. English, Web & Ecommerce)วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมธุรกิจ และการพัฒนาตนเอง ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีได้รับรางวัลนักพูดดีเด่นสโมสรฝึกพูด, เป็นอาจารย์ส
อ่านต่อ