หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 1 ก.พ. 62)
  • 28 ธันวาคม 2018
  • 14
  • 0
 หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (Professional Customer Service)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริ
อ่านต่อ