หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 3 พ.ค. 62)
  • 28 มกราคม 2019
  • 12
  • 0
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ(Professional Customer Service)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดอดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)และผ่านงานด้านการขายและก
อ่านต่อ
หลักสูตร นักบริการรอบ 360 องศา (อบรม 13 พ.ย. 62)
  • 28 กุมภาพันธ์ 2019
  • 0
  • 0
นักบริการรอบ 360 องศา วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)&nb
อ่านต่อ