หลักสูตร นักบริการรอบ 360 องศา (อบรม 13 พ.ย. 62)
  • 28 กุมภาพันธ์ 2019
  • 5
  • 0
นักบริการรอบ 360 องศา วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)&nb
อ่านต่อ