หลักสูตร Smart Work & Smart Health (อบรม 1 ก.พ. 62)
  • 28 ธันวาคม 2018
  • 10
  • 0
หลักสูตร Smart Work & Smart Health ทำงานอย่างชาญฉลาด ด้วยสุขภาพที่แข็งแรง วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์จบการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย และรับใบอนุญาต จาก สภาการแพทย์แผนไทยรวม 4 สาขาผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย, ผู้ประกอบวิชาชี
อ่านต่อ
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 1 ก.พ. 62)
  • 28 ธันวาคม 2018
  • 13
  • 0
 หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (Professional Customer Service)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริ
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 18 ก.พ. 62)
  • 28 ธันวาคม 2018
  • 15
  • 0
หลักสูตร Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่าย
อ่านต่อ