หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (อบรม 3 ก.ย. 62)
  • 16 มีนาคม 2019
  • 14
  • 0
กลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (เน้นปฏิบัติ) วิทยากร: อาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหงการบริหารกฎหมายคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 500 คดีประสบการณ์ทำงาน ผู้จัดการฝ่
อ่านต่อ
หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 1 พ.ย. 62)
  • 23 กุมภาพันธ์ 2019
  • 23
  • 0
การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพProfessional Negotiation and Handling Objection Skills   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรต
อ่านต่อ
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 1 พ.ย. 62)
  • 23 กุมภาพันธ์ 2019
  • 16
  • 0
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ(Professional Customer Service)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดอดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)และผ่านงานด้านการขายและการ
อ่านต่อ