หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 1 ก.พ. 62)
  • 28 ธันวาคม 2018
  • 13
  • 0
 หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (Professional Customer Service)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริ
อ่านต่อ
หลักสูตร PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม (อบรม 5 มี.ค. 62)
  • 15 มกราคม 2019
  • 2
  • 0
หลักสูตร PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขาย ให้เป็นมืออาชีพ (อบรม 5 ก.พ. 62)
  • 15 มกราคม 2019
  • 1
  • 0
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ(Successful Sales Force Building and Management)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดอดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกร
อ่านต่อ