หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์ (อบรม 1 ก.ค. 63)
  • 6 February 2020
  • 137
  • 0
เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์  (Superb and Situational Selling Techniques)     วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดอดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมน
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้น ตามสถานการณ์ (อบรม 17 ธ.ค. 63)
  • 25 March 2020
  • 6
  • 0
เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์(Superb and Situational Selling Techniques)วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริ
อ่านต่อ