หลักสูตร การคิดวิเคราะห์การขายอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 2 ธ.ค. 63)
  • 25 March 2020
  • 119
  • 0
การคิดวิเคราะห์การขายอย่างมีชั้นเชิงวิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)แ
อ่านต่อ