หลักสูตร HR for Non HR Manager (21 พ.ค. 63)
  • 25 March 2020
  • 54
  • 0
HR for Non HR Manager วิทยากร: อาจารย์อุดมเดช  บูรพ์ภาคนิติศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศนียบัตรชั้นสูง บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ROOSEVELT UNIVERSITY, CHICAGO, ILLINOIS,
อ่านต่อ
หลักสูตร 7Q Management การสร้างแรงจูงใจและ จิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน (อบรม...
  • 25 March 2020
  • 17
  • 0
7Q Management การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน วิทยากร: อาจารย์อุดมเดช  บูรพ์ภาคนิติศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศนียบัตรชั้นสูง บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ROO
อ่านต่อ
หลักสูตร Power of Communication (อบรม 19 มิ.ย. 63)
  • 14 April 2020
  • 59
  • 0
Power of Communication วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดอดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
อ่านต่อ