หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย (อบรม 26 มี.ค. 62)
  • 26 มกราคม 2019
  • 0
  • 0
ปลุกขวัญ สร้างพลัง ..  หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริ
อ่านต่อ
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (อบรม 27 มี.ค. 62)
  • 26 มกราคม 2019
  • 7
  • 0
การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์   วิทยากร: อาจารย์สุเทพ  โลหณุตปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหา
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ (อบรม 27 มี.ค. 62)
  • 26 มกราคม 2019
  • 0
  • 0
หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่...“Wanted Dead or Alive ประกาศจับ...ลูกค้าหน้าใหม่”   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
อ่านต่อ