หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 1 ก.พ. 62)
  • 28 ธันวาคม 2018
  • 13
  • 0
 หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (Professional Customer Service)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริ
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 18 ก.พ. 62)
  • 28 ธันวาคม 2018
  • 16
  • 0
หลักสูตร Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่าย
อ่านต่อ
หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager (อบรม 1 มี.ค. 62)
  • 14 มกราคม 2019
  • 5
  • 0
  หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชี
อ่านต่อ