หลักสูตร เทคนิคสร้างสรรค์การทำงานให้มีความสุข (อบรม 14 พ.ค. 62)
  • 2 กุมภาพันธ์ 2019
  • 0
  • 0
  หลักสูตร เทคนิคสร้างสรรค์การทำงานให้มีความสุข วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเช
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 20 พ.ย. 62)
  • 1 มีนาคม 2019
  • 0
  • 0
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท
อ่านต่อ