หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์ (อบรม 1 ก.ค. 63)
  • 6 February 2020
  • 137
  • 0
เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์  (Superb and Situational Selling Techniques)     วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดอดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมน
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Call Center (อบรม 1 ก.ค. 63)
  • 6 February 2020
  • 214
  • 0
  Professional Call Center   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มห
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 11 ธ.ค. 63)
  • 25 March 2020
  • 38
  • 0
Professional Selling Skills(ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย
อ่านต่อ