หลักสูตร Happy @ Workplace (อบรม 21 มิ.ย. 62)
  • 30 มกราคม 2019
  • 2
  • 0
Happy @ Workplaceทำงานอย่างมีความสุข   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดอดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการว
อ่านต่อ