หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบรม 10 ก.ค. 62)
  • 1 กุมภาพันธ์ 2019
  • 3
  • 0
กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย“เรียนรู้เคล็ดลับการเพิ่มยอดขายง่าย ๆ แต่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ”   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ) (อบรม 2 ส.ค. 62)
  • 7 กุมภาพันธ์ 2019
  • 27
  • 0
Professional Selling Skills(ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ
อ่านต่อ