หลักสูตร ศิลปะการขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 10 มิ.ย. 62)
  • 30 มกราคม 2019
  • 0
  • 0
ศิลปะการขายอย่างมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์ ((Superb and Situational Selling Techniques) (อบรม 27 มิ.ย. 62)
  • 31 มกราคม 2019
  • 5
  • 0
เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์(Superb and Situational Selling Techniques)    วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดอดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรา
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารงานขายให้ได้ผล (อบรม 1 ก.ค. 62)
  • 31 มกราคม 2019
  • 9
  • 0
การบริหารงานขายให้ได้ผล    วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น
อ่านต่อ