หลักสูตร SMART & SMILE SERVICE (อบรม 23 ธ.ค.63)
  • 25 March 2020
  • 229
  • 0
หลักสูตร พนักงานต้อนรับลูกค้ามืออาชีพ(SMART & SMILE SERVICE) วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยงปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,ประสบการณ์ทำงาน ที่ป
อ่านต่อ