หลักสูตร Smart Work & Smart Health (อบรม 28 พ.ค. 62)
  • 2 กุมภาพันธ์ 2019
  • 0
  • 0
หลักสูตร Smart Work & Smart Health(ทำงานอย่างชาญฉลาด ด้วยสุขภาพที่แข็งแรง)   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์จบการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย และรับใบอนุญาต จาก สภาการแพทย์แผนไทยรวม 4 สาขาผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย, ผู้ประก
อ่านต่อ